Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Turn 180

Identifikační číslo v rejstříku: 75052677706-80
Datum registrace: 13/01/2012 00:28:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/03/2015 22:56:28
Datum poslední roční aktualizace je: 09/03/2015 22:56:28
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 09/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Turn 180

Non Govermental Organization

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rathrobin, 0
Mountbolus
00000 Offaly
IRSKO

(+353) 0861665238

    Osoba s právní odpovědností

pan  Patrick Swords

Technical Consultant

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Patrick Swords

Technical Consultant

    Cíle a úkoly

To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy and Environment


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Projects of Common Interest.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

12

  • IRSKO

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

100 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

0 €

100 €

0 €

100 €

Our financing only comes from member donations.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.