Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Turn 180

Идентификационен номер в Регистъра: 75052677706-80
Дата на регистрация: 13/01/2012 00:28:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/03/2015 22:56:28
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/03/2015 22:56:28
Следваща актуализация най-късно до: 09/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Turn 180

Non Govermental Organization

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rathrobin, 0
Mountbolus
00000 Offaly
ИРЛАНДИЯ

(+353) 0861665238

    Правно отговорно лице

Господин  Patrick Swords

Technical Consultant

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Patrick Swords

Technical Consultant

    Цели и задачи

To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.

  • европейско равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Energy and Environment


 

Не

Не

Не

Не

Не

Projects of Common Interest.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 2

2

0,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Енергетика
  • Околна среда

    Членство

12

  • ИРЛАНДИЯ

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

100 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

0 €

100 €

0 €

100 €

Our financing only comes from member donations.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.