Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Turn 180

Идентификационен номер в Регистъра: 75052677706-80
Дата на регистрация: 12-1-13 0:28:27

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-16 9:29:50
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-16 9:29:50


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Turn 180
Инициали:
Правен статут: Non Govermental Organization
Уебсайт: http://www.turn180.ie/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Patrick Swords
Длъжност: Technical Consultant

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Patrick Swords
Длъжност: Technical Consultant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rathrobin Mountbolus 085-129616
00000 Offaly
ИРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+353) 851296162
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 18
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Projects of Common Interest.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Енергетика
  • Околна среда

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 18
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
  • ИРЛАНДИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 100
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 0
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 100
- дарения: 0
- членски вноски: 100
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Our financing only comes from member donations.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.