Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Turn 180

Идентификационен номер в Регистъра: 75052677706-80
Дата на регистрация: 13/01/2012 00:28:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/12/2014 23:02:29
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/12/2014 23:02:29

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Turn 180

Non Govermental Organization

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rathrobin, 0
Mountbolus
00000 Offaly
ИРЛАНДИЯ

(+353) 0861665238

(+) 

    Правно отговорно лице

Господин  Patrick Swords

Technical Consultant

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Patrick Swords

Technical Consultant

    Цели и задачи

To lobby our local and E.U. governments for logical and progressive policies in energy and natural resources.

  • европейско равнище
  • национално равнище

    Дейности

Projects of Common Interest.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

18

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Енергетика
  • Околна среда

    Членство

18

  • ИРЛАНДИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

100 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

100 €

0 €

100 €

< 50 000  €

Our financing only comes from member donations.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.