Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

BSA | The Software Alliance

Identifikačné číslo v Registri: 75039383277-48
Dátum registrácie: 26.2.2010 10:15:26

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.1.2014 8:40:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.1.2014 8:40:40


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: BSA | The Software Alliance
Skratka: BSA
Právna forma: Non- profit Organisation
Internetová stránka: http://www.bsa.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Victoria Espinel
Funkcia: President & CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Thomas Boué
Funkcia: Director, Government Affairs, EMEA

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: F Street, NW Suite 800 20
20001 Washington, DC
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+001) 202 872 5500
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Other contact information:
Thomas Boué
Director for Government Affairs EMEA
44 Avenue des Arts
1000 Brussels
+ 32 2 274 13 15

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: BSA | The Software Alliance is the voice of the world's software industry and its hardware partners on a wide range of business and policy affairs. BSA’s mission is to promote conditions in which the information technology (IT) industry can thrive and contribute to the prosperity, security, and quality of life of all people.

Most of BSA policy, legal, and educational efforts are led and conducted at the national level, with a growing emphasis on emerging economies. BSA is active in 88 countries. BSA’s European policy work is focused on a number of areas which include Copyright and Intellectual Property, Security and Cybercrime, Piracy and Enforcement, Trade and E-Commerce. In Europe the BSA government affairs and public policy program provides the following specific member services:

•Provide strategic advice to BSA member companies on public policy and legal developments affecting the IT/software industry in Europe, the Middle East and Africa, notably on intellectual property protection and sector-specific technology and IT competiveness issues.

•Develop sound government affairs and advocacy initiatives promoting the objectives of the BSA members

•Work with the media to increase public support of the IT sector, including to promote the value of Intellectual Property

•Reach out to EU policy makers and support, as appropriate, public policy initiatives, advocacy platforms and other alliances involving BSA members together with EU policy makers and key industry players

BSA public policy activites are developed and implemented on the basis of a consensus-based decision process involving all BSA member companies approach
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Thomas BOUE 17.10.2013 15.10.2014
Rita Balogh 20.9.2013 18.9.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


i2010;
e-Inclusion;
IPR;
Copyright;
Counterfeiting;
Private copyright levies;
Software liability & consumer acquis;
Digital Rights Charta;
eGovernment;
Interoperability;
Public Procurement;
Critical infrastructure protection;
Telecommunication;
Trade policy;
Data Privacy;

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Internet Foundation (EIF)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 01/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Cost of BSA Global Annual Studies (Piracy, IT Competiveness Index and IDC Piracy Economic Impact) sponsored by BSA (US) are not included in the above calculation

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.