Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Diakonie Katastrophenhilfe

Identitātes numurs Reģistrā: 74935891413-11
Reģistrācijas datums: 09.24.3 10:33:54

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.28.8 10:08:42
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.18.3 20:33:04


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Diakonie Katastrophenhilfe
Akronīms: DKH
Juridiskais statuss: Geschäftsbereich des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V.
Tīmekļa vietne: http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Cornelia Füllkrug-Weitzel
Amats Vorstandsmitglied

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Michael Hansmann
Amats EU Liaison

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Caroline-Michaelis-Straße  1
Berlin 10115
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 30 65221 0
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Diakonie Katastrophenhilfe
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwickung e.V.
EU Office
Rue Joseph II, 166
1000 Brüssel
Belgien

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Humanitäre Hilfe. Förderung und Begleitung von jährlich mehr als 150 Nothilfemaßnahmen weltweit. Satzungsgemäße Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.
Die Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) leistet seit 50 Jahren weltweit dort Hilfe, wo die Not am größten ist. Sie unterstützt Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen, Krieg und Vertreibung geworden sind und diese Notlage nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Ziel ist die Wiederherstellung tragfähiger Lebensbedingungen in den Notgebieten. Geholfen wird unabhängig von Religion, Hautfarbe und Nationalität. Zur nachhaltigen und effektiven Katastrophenhilfe gehören auch Vorsorge- und Vorbeugemaßnahmen, die künftige Katastrophen verhindern oder zumindest das Ausmaß der Schäden verringern, sowie Rehabilitations- und Wiederaufbauprogramme. Art und Ausmaß der Hilfe werden der Situation im Notgebiet angepasst.

Die Hilfsmaßnahmen orientieren sich stets an den örtlichen Gegebenheiten und sind in den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Kontext eines Landes oder einer Region eingebettet. Sie richten sich nach den Bedürfnissen der Opfer, achten die Würde der Menschen und schützen geltendes Recht und Brauchtum. Um dies zu garantieren, arbeitet die DKH eng mit erfahrenen, einheimischen Partnern zusammen. In Ausnahmefällen ist die DKH vor Ort mit eigenen Mitarbeitern vertreten.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1,5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


- Humanitäres Völkerrecht
- Arbeit mit und durch lokale Partner
- "Vergessene" Katastrophen
- länderbezogene Lobbyarbeit
- Klima: Anpassungs- und Vorbeugungsmaßnahmen

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Sabiedrības veselība
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 15
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • VĀCIJA

 • HAITI
 • KENIJA
 • KOLUMBIJA
 • PAKISTĀNA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Die DKH ist Mitglied im Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO).
Auf europäischer Ebene ist die DKH aktives Mitglied von APRODEV (Association of Protestant Development Organizations), der Lobbyorganisation aller europäischen evangelischen Entwicklungshilfswerke mit Sitz in Brüssel. Weiterhin ist DKH aktives Mitglied von VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) mit Sitz in Brüssel.
International ist die DKH Mitglied von ACT Alliance (Kirchen helfen gemeinsam), dem weltweiten Netzwerk von Kirchen und kirchlichen Hilfswerken im Bereich der humanitären Hilfe, dem ca. 130 Kirchen und Hilfswerke angehören, um die Hilfe aller protestantischen und orthodoxen Kirchen weltweit zu koordinieren. Durch ACT Alliance verfügt die DKH an jedem Ort der Welt über lokale Partner zur Umsetzung von Hilfsmaßnahmen.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 61 446 167
tostarp publiskais finansējums: 14 518 119
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 1 982 351
- no valsts finansējuma avotiem: 10 339 109
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
UN : 2 196 659
no citiem avotiem: 46 928 048
- ziedojumi: 40 754 200
- dalībnieku iemaksas:
sonstige Erträge : 98 754
Beiträge Dritter : 6 075 094
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.