Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Geapolis- Research and Documentation Center

Id-nummer i registret: 74878835252-45
Registreringsdag: 2011-02-08 11:18:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-07 15:00:13
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-07 15:00:13


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Geapolis- Research and Documentation Center
Förkortning: Geapolis
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats: http://www.geapolis.eu

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Antonella Cesari
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Antonella Cesari
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Via Maternum  281
01010 Piansano (VT)
ITALIEN
Telefon: (+39) 3394573221
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Geapolis is actively involved in

-Vocational education and training in a context of lifelong learning (VET teachers and trainers and their professional development, analysis of learning needs and the provision of skills, competences
-Project which support the development of innovative services, pedagogies and practice for lifelong learning and the management of adult education organizations.
-Project in the field of non-formal intercultural and citizenship education with children and young people in their leisure time and organises activities atelier, trainings, special project
In the field the life long learning whit intergenerational programs and european democratic citizenship, heritage education and identity
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


work programme 2012-2014
Skills for the Knowledge Society and Greater
Social Cohesion and Education

The first area include research on: job skills,
civic skills, learning to learn skills, vocational
education and training, ICT-skills and the influence
on educational performance, links between
education and innovation, development of open
source e-assessment tools.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Folkhälsa
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 15
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 2 000
därav offentlig finansiering: 1 500
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 1 500
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 500
- gåvor:
- medlemsavgifter: 500
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.