Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.

Numărul de identificare din Registru: 74621668895-39
Data înscrierii: 04.06.2012 12:04:46

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.05.2014 09:58:51
Data ultimei actualizări anuale: 22.05.2014 09:58:51


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.
Acronim: DKKV
Statut juridic: Eingetragener Verein
Site internet: http://www.dkkv.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Axel Rottlaender
Funcţie: Geschäftsführer (CEO)

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Axel Rottlaender
Funcţie: Geschäftsführer (CEO)

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Friedrich-Ebert-Allee  38
53113 Bonn
GERMANIA
Numărul de telefon: (+0228) 6191942
Număr de fax: (+0228) 6191953
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Das DKKV ist

* die nationale Plattform zur Katastrophenvorsorge in Deutschland.
* Mittler zu internationalen, auf dem Gebiet der Katastrophenvorsorge tätigen Organisationen und Initiativen.
* ein Kompetenzzentrum für alle Fragen der nationalen und internationalen Katastrophenvorsorge.


Das DKKV unterstützt

* fachübergreifende Forschungsansätze zur Katastrophenvorsorge in anderen Fachsektoren sowie in Politik und Wirtschaft.
* die Verbreitung der Erkenntnisse der Katastrophenvorsorge auf allen Ebenen des Bildungsbereichs.


Das DKKV fordert

* die Umsetzung der vorhandenen Erkenntnisse zur Katastrophenvorsorge in Politik, Wirtschaft und Verwaltung.
* die Weiterentwicklung einer fach- und länderübergreifenden Kooperation in der operativen Katastrophenvorsorge.
* die Entwicklung medialer Strategien zur Förderung und Stärkung des Vorsorgebewusstseins in der Gesellschaft.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Diese Information werden wir in Kürze aktualisieren.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Ajutor umanitar
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Mediu
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 24
Numărul organizaţiilor membre: 13
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • DWD Deutscher Wetterdienst (0 Membri)
 • THW Technisches Hilfswerk (82.444 Membri)
 • UBA Umweltbundesamt (0 Membri)
 • GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (0 Membri)
 • BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (0 Membri)
 • GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungszentrum (0 Membri)
 • GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (0 Membri)
 • UNU-EHS United Nations University - Environment and Human Security (0 Membri)
 • DRK Deutsches Rotes Kreuz (4.700.000 Membri)
 • CSC Climate Service Center (0 Membri)
 • Hochwasserschutzzentrale Köln (0 Membri)
 • UFZ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Magdeburg (0 Membri)
 • Welthungerhilfe (0 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Das DKKV ist:
* Mitglied von VENRO (Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungs-Organisationen e.V.)
* Nationale Plattform der UN-ISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2010 - 12/2010
Buget total: 872.587
din care finanţare publică: 442.704
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
Zuwendungen EU : 104.261
Zuwendungen Auswärtiges Amt : 290.568
Zuwendunge Vereinte Nationen : 47.875
din alte surse: 429.883
- donaţii: 125.535
- cotizaţii ale membrilor: 76.412
Rückstellung Vorjahr : 6.000
Rücklagen Vorjahr : 179.611
Offene Forderungen : 42.325
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.