Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Intel Corporation

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 7459401905-60
Data rejestracji: 31/12/2008 13:24:20

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 30/03/2015 11:44:57
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 30/03/2015 11:44:57
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 30/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Intel Corporation

Corporation

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Mission College Boulevard, 2200
95052-8119 Santa Clara, California
STANY ZJEDNOCZONE

(+1) 4087658080

95 Rue Froissart
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 02 545 19 00

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Brian Krzanich

Chief Executive Officer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Kirsty Macdonald

Senior Director, Global Public Policy EMEA

    Cele i zakres obowiązków

Intel's vision is to create and extend computing technology to connect and enrich the lives of every person on earth.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) COM (2012) 11 final
• Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union COM (2013) 48 final
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe COM(2012) 529 final
• Communication on data-driven economy COM(2014)442 final
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Telecommunications Single Market COM (2013) 634 final
• Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (and recasts) / Implementing Measures
• Proposal for a Regulation setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict affected and high-risk areas
• Proposal for a Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure
• Implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
• Multi Stakeholder Platform on ICT standardization
• Standards and patents
• RoHS, REACH & WEEE
• Information Technology Agreement
• Transatlantic Trade and Innovation Partnership
• Horizon 2020

• European Data Protection Day
• Internet of Things European Summit
• Net Futures 2015


 

• Electronics Leaders Group
• Key Enabling Technologies
• Open Innovation Strategy and Policy Group
• Cloud Select Industry Group

Nie

• RoHS 2 Substances Working Group
• Fiscalis Group "Memorandum of Understanding between EU
tax administrations and businesses for fighting VAT fraud"

Nie

• European Internet Foundation

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 2   75%: 2   50%: 2   25%: 2

8

5

These figures relate to 2014. We have not included Intel experts and executives who occasionally participate in meetings and events falling within the scope of the registry.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Riccardo MASUCCI 03/06/2015 31/05/2016
Sophie JACOBS 23/05/2015 21/05/2016
Julian LAGEARD 01/05/2015 29/04/2016

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

• American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU)
• BUSINESSEUROPE
• Business Software Alliance (BSA)
• CSR Europe
• DIGITALEUROPE
• European Internet Foundation (EIF)
• European Semiconductor Industry Association (ESIA)
• Transatlantic Business Council

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

1 250 000 €–1 499 999 €

0 €

0

4 050 723 €

EU R&D Framework Programme

We have aimed to include all costs, both direct and indirect, related to our work on EU policy development. The estimate encompasses salaries, travel and operating costs.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.