Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Intel Corporation

Numer identyfikacyjny w rejestrze 7459401905-60
Data rejestracji: 08-12-31 13:24:20

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-19 10:56:42
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-19 10:56:42


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Intel Corporation
Nazwa skrócona:
Status prawny: Corporation
Strona internetowa: http://www.intel.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Brian Krzanich
Pełniona funkcja: Chief Executive Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Kirsty Macdonald
Pełniona funkcja: Director, Global Public Policy EMEA

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Mission College Boulevard  2200
95052-8119 Santa Clara, California
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1) 4087658080
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Ms. Kirsty Macdonald
Director Global Public Policy EMEA
Intel
95 Rue Froissart
1040 Brussels
Belgium
T: +32(0)2 5451900

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Intel's vision is to create and extend computing technology to connect and enrich the lives of every person on earth.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające: The number of people indicated above is the number of full time, permanent personnel of Intel’s public policy office in Brussels. Additional Intel experts and executives occasionally participate in activities falling within the scope of the registry.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Proposal for a DIRECTIVE on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data. /* COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD) */
Proposal on a European Strategy for Internet Security
Proposal for a Regulation on European Standardisation and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council; COM(2011) 315/2
WORKING DOCUMENT COMMISSION REGULATION ../…of […] amending Regulation (EC) 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment
COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers
Study on Amended Working Plan under the Ecodesign Directive
Directive on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC/* COM/2011/0370 final - COD 2011/0172.
Proposal for a REGULATION on fluorinated greenhouse gases COM(2012) 643 final 2012/0305 (COD)
DIRECTIVE 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)
COM(2008) 810/4 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (Recast).
COMMISSION RECOMMENDATION 2011/696/EU of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial
DIRECTIVE 2004/108/EC of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Revision of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ‘A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs’ Brussels, 26.6.2012 COM(2012) 341 final
Communication: A European Strategy for micro- and nanoelectronic components and systems (COM_2013_298)
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
Proposal for a REGULATION establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)/* COM/2011/0809 final - 2011/0401 (COD)
Proposal for a REGULATION laying down the rules for the participation and dissemination in 'Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)'/* COM/2011/0810 final - 2011/0399 (COD)
COMMUNICATION Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe

Other dossiers were covered in the preceding year falling within the scope of the register however there is inadequate space to list them here. Further information is available upon request at Intel's Public Policy office in Brussels.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU)
Business Software Alliance (BSA)
CSR Europe
DigitalEurope
European Internet Foundation (EIF)
European Semiconductor Industry Association (ESIA)
TechAmerica Europe (TAE)
Transatlantic Business Council

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 1750000  €–2000000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 2 756 229 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The indicated estimate of costs encompasses all costs related to Intel's Global Public Policy office in Brussels, including salaries and indirect employer costs, office lease and operating expenses such as telecommunications, IT and travel.

The grants indicated above are co-funding for participation into research consortia under the European Union's Framework Programme for Research and Development.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.