Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Intel Corporation

Αριθμός μητρώου: 7459401905-60
ημερομηνία της εγγραφής: 31/12/2008 13:24:20

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 11:44:57
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 11:44:57
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Intel Corporation

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Mission College Boulevard, 2200
95052-8119 Santa Clara, California
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+1) 4087658080

95 Rue Froissart
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 02 545 19 00

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Brian Krzanich

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Kirsty Macdonald

Senior Director, Global Public Policy EMEA

    Στόχοι και αποστολή

Intel's vision is to create and extend computing technology to connect and enrich the lives of every person on earth.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) COM (2012) 11 final
• Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union COM (2013) 48 final
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe COM(2012) 529 final
• Communication on data-driven economy COM(2014)442 final
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Telecommunications Single Market COM (2013) 634 final
• Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (and recasts) / Implementing Measures
• Proposal for a Regulation setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict affected and high-risk areas
• Proposal for a Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure
• Implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
• Multi Stakeholder Platform on ICT standardization
• Standards and patents
• RoHS, REACH & WEEE
• Information Technology Agreement
• Transatlantic Trade and Innovation Partnership
• Horizon 2020

• European Data Protection Day
• Internet of Things European Summit
• Net Futures 2015


 

• Electronics Leaders Group
• Key Enabling Technologies
• Open Innovation Strategy and Policy Group
• Cloud Select Industry Group

Όχι

• RoHS 2 Substances Working Group
• Fiscalis Group "Memorandum of Understanding between EU
tax administrations and businesses for fighting VAT fraud"

Όχι

• European Internet Foundation

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   75%: 2   50%: 2   25%: 2

8

5

These figures relate to 2014. We have not included Intel experts and executives who occasionally participate in meetings and events falling within the scope of the registry.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Riccardo MASUCCI 03/06/2015 31/05/2016
Sophie JACOBS 23/05/2015 21/05/2016
Julian LAGEARD 01/05/2015 29/04/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

• American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU)
• BUSINESSEUROPE
• Business Software Alliance (BSA)
• CSR Europe
• DIGITALEUROPE
• European Internet Foundation (EIF)
• European Semiconductor Industry Association (ESIA)
• Transatlantic Business Council

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 1.250.000 € και < 1.499.999 €

0 €

0

4.050.723 €

EU R&D Framework Programme

We have aimed to include all costs, both direct and indirect, related to our work on EU policy development. The estimate encompasses salaries, travel and operating costs.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.