Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Bundesnotarkammer

Id-nummer i registret: 74591581960-65
Registreringsdag: 2009-07-06 12:04:36

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-10 12:50:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-10 12:50:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Bundesnotarkammer
Förkortning: BNotK
Associationsform (rättslig ställning): Körperschaft des öffentlichen Rechts
Webbplats: http://www.bnotk.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Timm Dr. Starke
Befattning: Präsident

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christian Schall
Befattning: Head of Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Mohrenstrasse  34
10117 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+49) 303838660
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel.: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: buero.bruessel@bnotk.de

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Aufgabenbereich der Bundesnotarkammer umfasst gem. § 78 Bundesnotarordnung im Wesentlichen die Vertretung der Gesamtheit der deutschen Notare im nationalen und internationalen Bereich. Die Bundesnotarkammer wirkt im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene mit und ist dabei Sachverständige und Beraterin für den Gesetzgeber und die obersten Bundesorgane einschließlich der Bundesgerichte. Sie nimmt diese Aufgabe in allen vom Notar betreuten Rechtsgebieten sowie im Bereich des notariellen Berufsrechts wahr und erfüllt sie durch Stellungnahmen und Gutachten zu Gesetzgebungsvorhaben, Teilnahme an Arbeits- und Expertengruppen der betreffenden Gesetzgebungsorgane, Anregungen zu Gesetzesinitiativen u.ä.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Christian Schall 2014-06-12 2015-06-10
Peter Robert Tobias Huttenlocher 2014-01-14 2015-01-09
Ulrich Christian Simon 2014-03-08 2015-03-06
Malte Kilian Giebel 2014-03-08 2015-03-06
Gotthold Georg Timm Starke 2014-01-16 2015-01-13

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Standespolitische Arbeit in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Council of the Notariats of the European Union (CNUE)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Büro Brüssel

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.