Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu




Reģistrētās personas profils

Bundesnotarkammer

Identitātes numurs Reģistrā: 74591581960-65
Reģistrācijas datums: 09.6.7 12:04:36

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.10.6 12:50:01
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.10.6 12:50:01


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Bundesnotarkammer
Akronīms: BNotK
Juridiskais statuss: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Tīmekļa vietne: http://www.bnotk.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Citas līdzīgas organizācijas

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Timm Dr. Starke
Amats Präsident

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Christian Schall
Amats Head of Office

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Mohrenstrasse  34
Berlin 10117
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 303838660
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel.: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: buero.bruessel@bnotk.de

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Der Aufgabenbereich der Bundesnotarkammer umfasst gem. § 78 Bundesnotarordnung im Wesentlichen die Vertretung der Gesamtheit der deutschen Notare im nationalen und internationalen Bereich. Die Bundesnotarkammer wirkt im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene mit und ist dabei Sachverständige und Beraterin für den Gesetzgeber und die obersten Bundesorgane einschließlich der Bundesgerichte. Sie nimmt diese Aufgabe in allen vom Notar betreuten Rechtsgebieten sowie im Bereich des notariellen Berufsrechts wahr und erfüllt sie durch Stellungnahmen und Gutachten zu Gesetzgebungsvorhaben, Teilnahme an Arbeits- und Expertengruppen der betreffenden Gesetzgebungsorgane, Anregungen zu Gesetzesinitiativen u.ä.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Christian Schall 14.12.6 15.10.6
Peter Robert Tobias Huttenlocher 14.13.12 15.11.12
Ulrich Christian Simon 14.8.3 15.6.3
Malte Kilian Giebel 14.8.3 15.6.3
Gotthold Georg Timm Starke 14.5.12 15.3.12

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Standespolitische Arbeit in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.




Council of the Notariats of the European Union (CNUE)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Büro Brüssel

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.