Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Bundesnotarkammer

Identitātes numurs Reģistrā: 74591581960-65
Reģistrācijas datums: 06/07/2009 12:04:36

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 03/07/2015 09:00:22
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 03/07/2015 09:00:22
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 03/07/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Bundesnotarkammer

BNotK

Körperschaft des öffentlichen Rechts

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Citas organizācijas

    Kontaktinformācija

Mohrenstrasse, 34
Berlin 10117
VĀCIJA

(+49) 303838660

Avenue de Cortenbergh 172
Brüssel 1000
BEĻĢIJA

(+32) 27379000

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Jens Dr. Bormann

Präsident

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Christian Schall

Head of Office

    Mērķi un uzdevumi

Der Aufgabenbereich der Bundesnotarkammer umfasst gem. § 78 Bundesnotarordnung im Wesentlichen die Vertretung der Gesamtheit der deutschen Notare im nationalen und internationalen Bereich. Die Bundesnotarkammer wirkt im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene mit und ist dabei Sachverständige und Beraterin für den Gesetzgeber und die obersten Bundesorgane einschließlich der Bundesgerichte. Sie nimmt diese Aufgabe in allen vom Notar betreuten Rechtsgebieten sowie im Bereich des notariellen Berufsrechts wahr und erfüllt sie durch Stellungnahmen und Gutachten zu Gesetzgebungsvorhaben, Teilnahme an Arbeits- und Expertengruppen der betreffenden Gesetzgebungsorgane, Anregungen zu Gesetzesinitiativen u.ä.

  • Eiropas līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Die Bundesnotarkammer verfolgt die EU-Initiativen, -strategien und Rechtssetzungsvorhaben im Bereich des Immobilien-, Gesellschafts-, Familien- und Erbrechts sowie Vorhaben hinsichtlich Geldwäsche, Datenschutz und Identifizierungsmaßnahmen.
Besonderes Interesse gilt auch der Bürgerinformation über die e-Justice Website.

Aufbereitung von Informationsseiten für Bürger und Rechtsanwender zum Erb- und Güterrecht in Europa sowie Erwachsenen- und Minderjährigenschutz mit langfristiger Übernahme in die e-Justice Website. Informationsveranstaltungen zur Erbrechtsverordnung für Bürger und Notare.


 

Standespolitische Arbeit in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 2   25%: 4

6

2,5

Von den angegebenen Personen sind 2 Juristen im Brüsseler Büro der Bundesnotarkammer tätig. Die übrigen Personen reisen bei Bedarf nach Brüssel und nehmen an Ausschussitzungen des Parlaments teil. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt auf nationaler Ebene.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Johannes Bartholomäus Attenberger 03/07/2015 01/07/2016
Jens Henning Friedrich Bormann 11/02/2015 04/02/2016
Gotthold Georg Timm Starke 05/12/2014 03/12/2015
Peter Robert Tobias Huttenlocher 13/12/2014 11/12/2015
Christian Schall 13/06/2015 10/06/2016
Malte Kilian Giebel 27/01/2015 23/01/2016
Ulrich Christian Simon 27/01/2015 23/01/2016

    Interešu jomas

  • Iekšējais tirgus
  • Iekšlietu
  • Informācijas sabiedrība
  • Konkurence
  • Nodokļi
  • Patērētāji
  • Tieslietu un pamattiesības
  • Uzņēmumi

    Dalība organizācijās

Council of the Notariats of the European Union (CNUE)
www.cnue.eu

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

Büro Brüssel

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.