Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Volvo Car Corporation AB

Identifikacijska številka v Registru: 74574295642-60
Datum registracije: 12.4.11 16:20:19

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.3.14 10:28:07
Datum zadnje letne spremembe: 17.3.14 10:28:07


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Volvo Car Corporation AB
Kratica: Volvo Cars
Pravni status: AB
Spletna stran: http://www.volvocars.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Håkan Samuelsson
Položaj: President and Chief Executive Officer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Thomas Fleischer
Položaj: Director European Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Assar Gabrielssons väg  ,VAK
40531 Gothenburg
ŠVEDSKA
Telefon: (+46) 31590000
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Thomas Fleischer, Director Government Affairs, Brussels Office for European Affairs, Rue du Luxembourg 3 - 1000 Brussels, Belgium
Tel: 0032 (0)2 503 69 67 / 0032 (0)472 55 15 31

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Monitoring of EU policies and legislation relevant to Volvo Car Corporation activities.

Cooperate with EU institutions by supporting with technical expertise.

Represent Volvo Car Corporation in European associations and to other stakeholders in Brussels.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Thomas Fleischer 6.3.14 4.3.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Environmental policies, traffic safety policies, technical standards, R&D programs and activities

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Volvo Car Corporation is a member of ACEA and EUCAR.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 01/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.