Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Volvo Car Corporation AB

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 74574295642-60
Data Reġistrazzjoni: 12/04/2011 16:20:19

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 17/03/2014 10:28:07
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 17/03/2014 10:28:07


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Volvo Car Corporation AB
Akronimu: Volvo Cars
Statut legali: AB
Websajt: http://www.volvocars.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Håkan Samuelsson
Kariga: President and Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Thomas Fleischer
Kariga: Director European Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. ,VAK Assar Gabrielssons väg 
Gothenburg 40531
L-IŻVEZJA
Numru tat-telefon: (+46) 31590000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Thomas Fleischer, Director Government Affairs, Brussels Office for European Affairs, Rue du Luxembourg 3 - 1000 Brussels, Belgium
Tel: 0032 (0)2 503 69 67 / 0032 (0)472 55 15 31

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Monitoring of EU policies and legislation relevant to Volvo Car Corporation activities.

Cooperate with EU institutions by supporting with technical expertise.

Represent Volvo Car Corporation in European associations and to other stakeholders in Brussels.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Thomas Fleischer 06/03/2014 04/03/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Environmental policies, traffic safety policies, technical standards, R&D programs and activities

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Volvo Car Corporation is a member of ACEA and EUCAR.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 01/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.