Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Volvo Car Corporation AB

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 74574295642-60
Regisztráció időpontja: 2011.04.12. 16:20:19

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.03.17. 10:28:07
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.03.17. 10:28:07


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Volvo Car Corporation AB
Rövidítés: Volvo Cars
Jogi forma: AB
Honlap: http://www.volvocars.com

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Vállalatok és vállalatcsoportok

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Håkan Samuelsson
Beosztás: President and Chief Executive Officer

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Thomas Fleischer
Beosztás: Director European Affairs

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Assar Gabrielssons väg  ,VAK
Gothenburg 40531
SVÉDORSZÁG
Telefonszám: (+46) 31590000
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Thomas Fleischer, Director Government Affairs, Brussels Office for European Affairs, Rue du Luxembourg 3 - 1000 Brussels, Belgium
Tel: 0032 (0)2 503 69 67 / 0032 (0)472 55 15 31

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Monitoring of EU policies and legislation relevant to Volvo Car Corporation activities.

Cooperate with EU institutions by supporting with technical expertise.

Represent Volvo Car Corporation in European associations and to other stakeholders in Brussels.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 1
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Thomas Fleischer 2015.01.08. 2016.01.06.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Environmental policies, traffic safety policies, technical standards, R&D programs and activities

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Belső piac
 • Energiaügy
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Információs társadalom
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Volvo Car Corporation is a member of ACEA and EUCAR.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 01/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 50000  € és < 100000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

The declared costs are the budget allocated to activities falling under the scope of the Transparency Register

Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.