Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

LEGO System A/S

Tunnusnumber registris: 74560896368-94
Registreerimise kuupäev: 04/08/2011 15:12:47

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 11/02/2015 20:28:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11/02/2015 20:28:36
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 11/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

LEGO System A/S

A/S

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Aastvej, 1
7190 Billund
TAANI

(+45) 79506070

    Juriidiliselt vastutav isik

Peter Trillingsgaard

Vice President

    ELi asjade eest vastutav isik

Peter Trillingsgaard

Vice President

    Eesmärgid ja ülesanded

The LEGO Group is engaged in the development of children's creativity through playing and learning. Based on the world-famous LEGO® brick, the company today provides toys, experiences and teaching materials for children in more than 130 countries. The LEGO Group has approximately 13,000 employees, and it is the world's second largest manufacturer of play materials.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Legislation that can impact changes to our products, especially the Toy Safety Directive.
Legislation that can impact access to communicate with children.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 2   25%: 1

3

1,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Noored
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll

    Liikmed ja liikmesus

Toy Industries of Europe
World Federation of Advertisers
AIM
Confederation of Danish Industries

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.