Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

LEGO System A/S

Tunnusnumber registris: 74560896368-94
Registreerimise kuupäev: 4.08.11 15:12:47

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.07.14 16:02:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.07.14 16:02:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: LEGO System A/S
Akronüüm:
Õiguslik vorm: A/S
Veebisait: http://www.LEGO.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter Trillingsgaard
Ametikoht: Vice President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter Trillingsgaard
Ametikoht: Vice President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Aastvej 
7190 Billund
TAANI
Telefoninumber: (+45) 79506070
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The LEGO Group is engaged in the development of children's creativity through playing and learning. Based on the world-famous LEGO® brick, the company today provides toys, experiences and teaching materials for children in more than 130 countries. The LEGO Group has approximately 11,000 employees, and it is the world's third largest manufacturer of play materials.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Implementation of the Toy Safety Directive.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Noored
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Toy Industries of Europe
World Federation of Advertisers
Confederation of Danish Industries

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.