Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

Numer identyfikacyjny w rejestrze 74505036439-88
Data rejestracji: 11-08-17 09:54:35

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-04 11:44:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-04 11:44:39


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL
Nazwa skrócona: GAE
Status prawny: aisbl
Strona internetowa: http://www.glassallianceeurope.eu

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  FARRELLY Adeline
Pełniona funkcja: Secretary-General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  FAVRY Véronique
Pełniona funkcja: Coordinator

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: avenue Louise  89
Skr. poczt.: 5
1050 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 25384446
Numer faksu: (+32) 25378469
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Glass Alliance Europe's objective is to coordinate, unify and represent the views and concerns of the European Glass Industry with respect to major government institutions -notably the EU Commission- and, by maintaining close contact with the Commission, to advise sectors and national associations of any relevant legislative move.

To promote glass as:

- a material with numerous applications among a large public
- an innovative, creative, reliable and ecological material
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Glass Alliance Europe monitors all matters affecting the glass industry but mostly at the following levels :

environmental policy,
commercial and trade policy,
social policy / health & safety,
technical issues.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Glass Alliance Europe is member of BusinessEurope, of the REACH Alliance, of the Energy-Intensive Industries Alliance.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Glass Alliance Europe's annual Budget is paid by members' fees.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.