Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 74505036439-88
Data rejestracji: 17/08/2011 09:54:35

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/02/2015 17:18:00
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 17:18:00
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

GAE

aisbl

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

avenue Louise, 89
Skr. poczt.: 5
1050 Brussels
BELGIA

(+32) 25384446

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  FARRELLY Adeline

Secretary-General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  FAVRY Véronique

Coordinator

    Cele i zakres obowiązków

Glass Alliance Europe's objective is to coordinate, unify and represent the views and concerns of the European Glass Industry with respect to major government institutions -notably the EU Commission- and, by maintaining close contact with the Commission, to advise sectors and national associations of any relevant legislative move.

To promote glass as:

- a material with numerous applications among a large public
- an innovative, creative, reliable and ecological material

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

EU ETS post 2020
REACH
Food Contact materials
IED implementation for Glass BREF
Respirable Crystalline Silica classification
Waste and recycling issues
Circular economy

monthly newsletter
annual report for DG Enterprise


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Glass Alliance Europe monitors all matters affecting the glass industry but mostly at the following levels :

environmental policy,
commercial and trade policy,
social policy / health & safety,
technical issues.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   50%: 7   25%: 10

18

7

The association has only 1 full time job and the work is mainly done on a voluntary basis by members.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Members are listed at : www.glassallianceeurope.eu

Glass Alliance Europe is member of BusinessEurope, of the REACH Alliance, of the Energy-Intensive Industries Alliance.

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

50 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Glass Alliance Europe's annual Budget is paid by members' fees.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.