Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

Identitātes numurs Reģistrā: 74505036439-88
Reģistrācijas datums: 17/08/2011 09:54:35

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 05/02/2015 17:18:00
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 05/02/2015 17:18:00
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 05/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

GAE

aisbl

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

avenue Louise, 89
Pastkastīte: 5
Brussels 1050
BEĻĢIJA

(+32) 25384446

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  FARRELLY Adeline

Secretary-General

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  FAVRY Véronique

Coordinator

    Mērķi un uzdevumi

Glass Alliance Europe's objective is to coordinate, unify and represent the views and concerns of the European Glass Industry with respect to major government institutions -notably the EU Commission- and, by maintaining close contact with the Commission, to advise sectors and national associations of any relevant legislative move.

To promote glass as:

- a material with numerous applications among a large public
- an innovative, creative, reliable and ecological material

Eiropas līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

EU ETS post 2020
REACH
Food Contact materials
IED implementation for Glass BREF
Respirable Crystalline Silica classification
Waste and recycling issues
Circular economy

monthly newsletter
annual report for DG Enterprise


 

Glass Alliance Europe monitors all matters affecting the glass industry but mostly at the following levels :

environmental policy,
commercial and trade policy,
social policy / health & safety,
technical issues.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   50%: 7   25%: 10

18

7

The association has only 1 full time job and the work is mainly done on a voluntary basis by members.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodokļi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide

    Dalība organizācijās

Members are listed at : www.glassallianceeurope.eu

Glass Alliance Europe is member of BusinessEurope, of the REACH Alliance, of the Energy-Intensive Industries Alliance.

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

50 000 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

Glass Alliance Europe's annual Budget is paid by members' fees.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.