Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

Tunnistenumero rekisterissä: 74505036439-88
Rekisteröintipäivä: 17/08/2011 09:54:35

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/02/2015 17:18:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/02/2015 17:18:00
Päivitettävä viimeistään: 05/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL

GAE

aisbl

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

avenue Louise, 89
Postilokero: 5
1050 Brussels
BELGIA

(+32) 25384446

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

FARRELLY Adeline

Secretary-General

    EU-suhteista vastaava henkilö

FAVRY Véronique

Coordinator

    Tavoitteet ja tehtävät

Glass Alliance Europe's objective is to coordinate, unify and represent the views and concerns of the European Glass Industry with respect to major government institutions -notably the EU Commission- and, by maintaining close contact with the Commission, to advise sectors and national associations of any relevant legislative move.

To promote glass as:

- a material with numerous applications among a large public
- an innovative, creative, reliable and ecological material

euroopanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

EU ETS post 2020
REACH
Food Contact materials
IED implementation for Glass BREF
Respirable Crystalline Silica classification
Waste and recycling issues
Circular economy

monthly newsletter
annual report for DG Enterprise


 

En

En

En

En

En

Glass Alliance Europe monitors all matters affecting the glass industry but mostly at the following levels :

environmental policy,
commercial and trade policy,
social policy / health & safety,
technical issues.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 1   50%: 7   25%: 10

18

7

The association has only 1 full time job and the work is mainly done on a voluntary basis by members.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Members are listed at : www.glassallianceeurope.eu

Glass Alliance Europe is member of BusinessEurope, of the REACH Alliance, of the Energy-Intensive Industries Alliance.

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

50 000 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

Glass Alliance Europe's annual Budget is paid by members' fees.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.