Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Centre de Documentation, de Recherche et d'Information des Peuples Autochtones

Tunnusnumber registris: 74246505019-84
Registreerimise kuupäev: 17.01.11 15:34:13

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.01.14 12:29:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.01.14 12:29:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Centre de Documentation, de Recherche et d'Information des Peuples Autochtones
Akronüüm: doCip
Õiguslik vorm: Fondation suisse à but non lucratif
Veebisait: http://www.docip.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: David MATTHEY-DORET
Ametikoht: Directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: David MATTHEY-DORET
Ametikoht: Directeur

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 14 Avenue de Trembley 
1209 Genève
ŠVEITS
Telefoninumber: (+41 22) 740 34 33
Faks: (+41 22) 740 34 54
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Mission et objectif :

le doCip est:

1) Un centre de documentation et d'information créé en 1978 à l'initiative des délégations autochtones participant à la première Conférence internationale concernant les droits des peuples autochtones qui a eu lieu aux Nations Unies (Genève, 1977).
2) Une organisation de service qui a pour principe le respect de l'autodétermination des peuples autochtones : il agit à leur demande, les consulte régulièrement sur les activités à réaliser et leur apporte un soutien impartial.
3) Un centre de liaison quadrilingue, entre les organisations internationales et les peuples autochtones, et entre les peuples autochtones : il travaille avec toutes les communautés et organisations autochtones qui le sollicitent, sans distinction aucune, en anglais, français, espagnol et russe (voire portugais).
4) Une fondation suisse à but non lucratif, dont l'objectif premier est de soutenir les peuples autochtones dans la défense de leurs droits, en particulier auprès des institutions internationales.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


En tant qu'organisation de services, le doCip appuie les peuples autochtones afin qu'ils puissent eux-mêmes représenter leurs intérêts.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 8
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • PRANTSUSMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 942 418
millest avalik rahastamine: 409 836
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 215 446
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 85 598
de source internationale : 108 792
millest muud rahastusallikad: 532 582
- annetused:
- liikmemaksud:
Vente : 0
Intérêts : 249
Divers et diff. de change : 19 379
Bénévolat : 362 621
Dissolution provisions : 150 333
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Le bénévolat correspond à Euros 362621
Taux de change CHF - EURO 1.2068

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.