Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Lafarge SA

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 74190171808-22
Data Reġistrazzjoni: 05/06/2009 17:49:25

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/05/2014 10:29:20
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/05/2014 10:29:20


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Lafarge SA
Akronimu: Lafarge
Statut legali: Corporation
Websajt: http://www.lafarge.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bruno Lafont
Kariga: Chairman and CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Anne Vauchez
Kariga: Responsable des affaires publiques européennes

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 61 rue des Belles Feuilles 
Kaxxa Postali: BP 40
Paris 75782
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 44341111
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Leader mondial des matériaux de construction et acteur majeur dans les activités Ciment, Granulats & Béton, nous contribuons à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Présent dans 62 pays, le groupe compte 64 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros.
Lafarge est classé dans l’indice mondial du « Dow Jones Sustainability Index » pour ses actions en matière de développement durable.
Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au coeur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur notre site Internet
www.lafarge.com
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari: Au sein de la Direction Développement Durable et Affaires Publiques du groupe, 6 personnes peuvent être amenées de façon ponctuelle à exercer des activités de lobbying.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Lafarge a principalement exercé son influence sur les sujets liées au changement climatique et à l'énergie mais aussi sur les sujets environnementaux : biodiversité, matières premières, utilisation efficace des ressources ou efficacité énergétique des bâtiments.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Lafarge est membre de
Cembureau (European Cement Association)
UEPG (European Union of Aggregates Producers)
et de l’ERT (European Roundtable of Industrialists)

Pour une liste plus complète de nos associations, voir notre site internet
www.lafarge.com

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Cette estimation des coûts ne comprend que les dépenses de fonctionnement internes du lobbying auprès des institutions européennes.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.