Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Lafarge SA

Tunnistenumero rekisterissä: 74190171808-22
Rekisteröintipäivä: 5.6.2009 17:49:25

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.5.2014 10:29:20
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.5.2014 10:29:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Lafarge SA
Lyhenne: Lafarge
Organisaation oikeudellinen muoto: Corporation
Internet-osoite: http://www.lafarge.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Bruno Lafont
Tehtävä organisaatiossa: Chairman and CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anne Vauchez
Tehtävä organisaatiossa: Responsable des affaires publiques européennes

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue des Belles Feuilles  61
Postilokero: BP 40
75782 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 44341111
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Leader mondial des matériaux de construction et acteur majeur dans les activités Ciment, Granulats & Béton, nous contribuons à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Présent dans 62 pays, le groupe compte 64 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros.
Lafarge est classé dans l’indice mondial du « Dow Jones Sustainability Index » pour ses actions en matière de développement durable.
Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au coeur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur notre site Internet
www.lafarge.com
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja Au sein de la Direction Développement Durable et Affaires Publiques du groupe, 6 personnes peuvent être amenées de façon ponctuelle à exercer des activités de lobbying.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Anne VAUCHEZ 29.10.2014 27.10.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Lafarge a principalement exercé son influence sur les sujets liées au changement climatique et à l'énergie mais aussi sur les sujets environnementaux : biodiversité, matières premières, utilisation efficace des ressources ou efficacité énergétique des bâtiments.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Lafarge est membre de
Cembureau (European Cement Association)
UEPG (European Union of Aggregates Producers)
et de l’ERT (European Roundtable of Industrialists)

Pour une liste plus complète de nos associations, voir notre site internet
www.lafarge.com

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Cette estimation des coûts ne comprend que les dépenses de fonctionnement internes du lobbying auprès des institutions européennes.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.