Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Lafarge SA

Identifikační číslo v rejstříku: 74190171808-22
Datum registrace: 5.6.09 17:49:25

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.5.14 10:29:20
Datum poslední roční aktualizace je 12.5.14 10:29:20


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Lafarge SA
Zkratka: Lafarge
Právní forma Corporation
Internetové stránky: http://www.lafarge.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Bruno Lafont
Funkce: Chairman and CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Anne Vauchez
Funkce: Responsable des affaires publiques européennes

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue des Belles Feuilles  61
Poštovní přihrádka: BP 40
75782 Paris
FRANCIE
Telefon: (+33) 44341111
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Leader mondial des matériaux de construction et acteur majeur dans les activités Ciment, Granulats & Béton, nous contribuons à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Présent dans 62 pays, le groupe compte 64 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros.
Lafarge est classé dans l’indice mondial du « Dow Jones Sustainability Index » pour ses actions en matière de développement durable.
Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au coeur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur notre site Internet
www.lafarge.com
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace: Au sein de la Direction Développement Durable et Affaires Publiques du groupe, 6 personnes peuvent être amenées de façon ponctuelle à exercer des activités de lobbying.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Anne VAUCHEZ 29.10.14 27.10.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Lafarge a principalement exercé son influence sur les sujets liées au changement climatique et à l'énergie mais aussi sur les sujets environnementaux : biodiversité, matières premières, utilisation efficace des ressources ou efficacité énergétique des bâtiments.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Lafarge est membre de
Cembureau (European Cement Association)
UEPG (European Union of Aggregates Producers)
et de l’ERT (European Roundtable of Industrialists)

Pour une liste plus complète de nos associations, voir notre site internet
www.lafarge.com

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Cette estimation des coûts ne comprend que les dépenses de fonctionnement internes du lobbying auprès des institutions européennes.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.