Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Lafarge SA

Identifikační číslo v rejstříku: 74190171808-22
Datum registrace: 05/06/2009 17:49:25

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/05/2014 10:29:20
Datum poslední roční aktualizace je: 12/05/2014 10:29:20

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Lafarge SA

Lafarge

Corporation

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

rue des Belles Feuilles, 61
Poštovní přihrádka: BP 40
75782 Paris
FRANCIE

(+33) 44341111

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bruno Lafont

Chairman and CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Anne Vauchez

Responsable des affaires publiques européennes

    Cíle a úkoly

Leader mondial des matériaux de construction et acteur majeur dans les activités Ciment, Granulats & Béton, nous contribuons à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Présent dans 62 pays, le groupe compte 64 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros.
Lafarge est classé dans l’indice mondial du « Dow Jones Sustainability Index » pour ses actions en matière de développement durable.
Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au coeur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur notre site Internet
www.lafarge.com

celosvětové

    Činnosti

Lafarge a principalement exercé son influence sur les sujets liées au changement climatique et à l'énergie mais aussi sur les sujets environnementaux : biodiversité, matières premières, utilisation efficace des ressources ou efficacité énergétique des bâtiments.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

Au sein de la Direction Développement Durable et Affaires Publiques du groupe, 6 personnes peuvent être amenées de façon ponctuelle à exercer des activités de lobbying.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Anne VAUCHEZ 29/10/2014 27/10/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Lafarge est membre de
Cembureau (European Cement Association)
UEPG (European Union of Aggregates Producers)
et de l’ERT (European Roundtable of Industrialists)

Pour une liste plus complète de nos associations, voir notre site internet
www.lafarge.com

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 100 000  € a < 150 000  €

0 €

0 €

Cette estimation des coûts ne comprend que les dépenses de fonctionnement internes du lobbying auprès des institutions européennes.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.