Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Verband der Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte e.V.

Id-nummer i registret: 7413071416-61
Registreringsdag: 22/09/2008 18:00:54

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 18/02/2015 10:10:23
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 18/02/2015 10:10:23
Sista dag för nästa uppdatering är den: 18/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Verband der Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte e.V.

VVTN

Eingetragener Verein

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Adenauerallee, 87
53113 Bonn
TYSKLAND

(+49228) 212175

    Juridiskt ansvarig

Harald Niemann

Geschäftsführer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Harald Niemann

Geschäftsführer

    Mål och uppdrag

Wahrung der hygienischen Belange bei der Verwertung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt. Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber Recht setzenden Körperschaften. Einsatz für eine angemessene Würdigung der unternehmerischen Tätigkeit der Mitglieder.

  • Europeiska
  • Globala
  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Verordnung über tierische Nebenprodukte. Erneuerbare Energien.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Stellungnahmen zu Rechtsetzungsvorhaben.
Persönliche Gespräche.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 3  

3

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Folkhälsa
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö
  • Transporter 

    Medlemskap

Dachverband EU:

European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA)
www.efpra.eu

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

500 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.