Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Verband der Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte e.V.

Id-nummer i registret: 7413071416-61
Registreringsdag: 2008-09-22 18:00:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-26 17:11:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-26 17:11:52


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Verband der Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte e.V.
Förkortning: VVTN
Associationsform (rättslig ställning): Eingetragener Verein
Webbplats: http://stn-vvtn.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Harald Niemann
Befattning: Geschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Harald Niemann
Befattning: Geschäftsführer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Adenauerallee  87
53113 Bonn
TYSKLAND
Telefon: (+49228) 212175
Fax: (+49228) 2421729
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Wahrung der hygienischen Belange bei der Verwertung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt. Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber Recht setzenden Körperschaften. Einsatz für eine angemessene Würdigung der unternehmerischen Tätigkeit der Mitglieder.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Stellungnahmen zu Rechtsetzungsvorhaben.
Persönliche Gespräche.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Dachverband EU:

European Fat Processors and Renderers Association (EFPRA)
www.efpra.eu

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 500 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.