Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

International Collective in Support of Fishworkers

Identifikačné číslo v Registri: 74122702544-39
Dátum registrácie: 23.10.2009 14:52:07

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.10.2014 14:24:06
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.10.2014 14:24:06


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: International Collective in Support of Fishworkers
Skratka: ICSF-CIAPA
Právna forma: International NGO
Internetová stránka: http://icsf.net/icsf2006/jspFiles/icsfMain/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Mathew Sebastian
Funkcia: Acting Executive Secretary

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Brian O'Riordan
Funkcia: ICSF Belgium Office Secretary

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: College Rd  27
600 006 Chennai
INDIA
Telefónne číslo: (+00 91) 44 28275303
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Contact in Belgium/CFP Reform: Brian O'Riordan, Secretary ICSF Belgium Office, Sentier des Rossignols 2, 1330 Rixensart, Belgium. 026525201. briano@scarlet.be. www.icsf.net

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ICSF’s mission is “to support fishing communities and fishworker organizations, and empower them to participate in fisheries from a perspective of decent work, equity, gender-justice, self-reliance and sustainability”.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


See http://eussf.icsf.net for details. Fair treatment for small-scale fisheries in EU policies; Fair fisheries arrangements

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Rybolov a akvakultúra

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 34
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ŠPANIELSKO

 • BRAZÍLIA
 • ČILE
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • GUINEA
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KOSTARIKA
 • MAURITÁNIA
 • PERU
 • SENEGAL
 • SRÍ LANKA
 • TANZANSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA
 • THAJSKO
 • VENEZUELA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Affiliated the EcoSoC of the UN, liaison status with the FAO, on ILO’s special list of Non-Governmental International Organisations, ACFA, NGO (CFFA-CAPE, IPC for Food Sovereignty).

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 04/2014
Celkový rozpočet: 535 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 200 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 200 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 335 000
- dary: 330 000
- členské: 5 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.