Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

International Collective in Support of Fishworkers

Tunnistenumero rekisterissä: 74122702544-39
Rekisteröintipäivä: 23.10.2009 14:52:07

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.10.2014 14:24:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.10.2014 14:24:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: International Collective in Support of Fishworkers
Lyhenne: ICSF-CIAPA
Organisaation oikeudellinen muoto: International NGO
Internet-osoite: http://icsf.net/icsf2006/jspFiles/icsfMain/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Mathew Sebastian
Tehtävä organisaatiossa: Acting Executive Secretary

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Brian O'Riordan
Tehtävä organisaatiossa: ICSF Belgium Office Secretary

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: College Rd  27
600 006 Chennai
INTIA
Puhelinnumero: (+00 91) 44 28275303
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Contact in Belgium/CFP Reform: Brian O'Riordan, Secretary ICSF Belgium Office, Sentier des Rossignols 2, 1330 Rixensart, Belgium. 026525201. briano@scarlet.be. www.icsf.net

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ICSF’s mission is “to support fishing communities and fishworker organizations, and empower them to participate in fisheries from a perspective of decent work, equity, gender-justice, self-reliance and sustainability”.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


See http://eussf.icsf.net for details. Fair treatment for small-scale fisheries in EU policies; Fair fisheries arrangements

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kalastus ja vesiviljely

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 34
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • RANSKA

 • BRASILIA
 • CHILE
 • COSTA RICA
 • ETELÄ-AFRIKKA
 • FILIPPIINIT
 • GHANA
 • GUINEA
 • INDONESIA
 • INTIA
 • KAMBODŽA
 • MAURITANIA
 • PERU
 • SENEGAL
 • SRI LANKA
 • TANSANIA
 • THAIMAA
 • VENEZUELA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Affiliated the EcoSoC of the UN, liaison status with the FAO, on ILO’s special list of Non-Governmental International Organisations, ACFA, NGO (CFFA-CAPE, IPC for Food Sovereignty).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 04/2014
Kokonaisbudjetti: 535 000
josta julkista rahoitusta: 200 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 200 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 335 000
- lahjoitukset ja avustukset: 330 000
- jäsenmaksut: 5 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.