Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

International Collective in Support of Fishworkers

Identifikační číslo v rejstříku: 74122702544-39
Datum registrace: 23/10/2009 14:52:07

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/05/2015 17:46:43
Datum poslední roční aktualizace je: 19/05/2015 17:46:43
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 19/05/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

International Collective in Support of Fishworkers

ICSF-CIAPA

International NGO

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

College Rd, 27
600 006 Chennai
INDIE

(+00 91) 44 28275303

Sentier des Rossignols 2
1330 Rixensart
BELGIE

(+32) 26525201

    Osoba s právní odpovědností

pan  Mathew Sebastian

Acting Executive Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Brian O'Riordan

ICSF Belgium Office Secretary

    Cíle a úkoly

ICSF’s mission is “to support fishing communities and fishworker organizations, and empower them to participate in fisheries from a perspective of decent work, equity, gender-justice, self-reliance and sustainability”.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Common Fisheries Policy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

See http://eussf.icsf.net for details. Fair treatment for small-scale fisheries in EU policies; Fair fisheries arrangements

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Rybolov a akvakultura

    Členství a příslušnost

34

 • BELGIE
 • FRANCIE
 • NIZOZEMSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • BRAZÍLIE
 • CHILE
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • GUINEA
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KOSTARIKA
 • MAURETÁNIE
 • PERU
 • SENEGAL
 • SRÍ LANKA
 • TANZANSKÁ SJEDNOCENÁ REPUBLIKA
 • THAJSKO
 • VENEZUELA

Affiliated the EcoSoC of the UN, liaison status with the FAO, on ILO’s special list of Non-Governmental International Organisations, ACFA, NGO (CFFA-CAPE, IPC for Food Sovereignty).

    Finanční údaje

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

535 000 €

200 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

200 000 €

335 000 €

330 000 €

5 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.