Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

BASF SE

Id-nummer i registret: 7410939793-88
Registreringsdag: 16/12/2008 11:05:37

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 24/04/2015 12:40:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/04/2015 12:26:34
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

BASF SE

SE

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen
TYSKLAND

(+49) 621600

EU Government Relations BASF Group
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 02 7400351

    Juridiskt ansvarig

Kurt Bock

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Wolfgang Weber

Vice President

    Mål och uppdrag

At BASF, we create chemistry – and have been doing so for 150 years. Our portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and crop protection products to oil and gas. As the world’s leading chemical company, we combine economic success with environmental protection and social responsibility. Through science and innovation, we enable our customers in nearly every industry to meet the current and future needs of society. Our products and solutions contribute to conserving resources, ensuring nutrition and improving quality of life. We have summed up this contribution in our corporate purpose: We create chemistry for a sustainable future. BASF had sales of over €74 billion in 2014 and around 113,000 employees as of the end of the year. BASF shares are traded on the stock exchanges in Frankfurt (BAS), London (BFA) and Zurich (AN). Further information on BASF is available on the Internet at www.basf.com.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Energy & Climate Policy, Innovation & Research, Trade Policy, Health & Environmental Policy, Chemicals Policy, Crop Protection Policy, Biotechnology, Internal Market, Competitiveness, Industrial Policy, Social and Employment Policy

Parlamentary evening; press briefings on 2030 energy & climate package; lunch debate on TTIP; dialogue forum on nanotechnology; press briefing on farm perspectives study II & regulation of plant protection products; joint event with the Representation of the State of Rhineland-Palatinate on skills and a highly-qualified and well-trained work force


 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 10   50%: 10  

20

12,5

10 persons are accredited for access to European Parliament premises.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Victoria KUZNETSOVA 19/05/2015 13/05/2016
Véronique DE WAELE 18/11/2014 14/11/2015
Jonathan VANHERBERGHEN 26/11/2014 24/11/2015
Susanne KUSCHEL 10/10/2015 05/10/2016
Gerardine GARÇON 06/10/2015 02/10/2016
Tobias STEINMANN 21/01/2015 19/01/2016
Wolfgang WEBER 23/10/2014 21/10/2015
Dessa LANGEVOORT 26/11/2014 24/11/2015
Paul LEONARD 18/12/2014 16/12/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

BASF is among others a member of BAVC, BDA, BDI, Businesseurope, Cefic, CSR Europe, ECPA, EPC, ERT, EuropaBio and PlasticsEurope.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

2 300 000 €

0 €

none

695 000 €

Research framework program; agricultural subsidy

BASF is a member of different trade associations, which are also registered and report on their estimated annual costs related to activities covered by the register. Membership fees finance different activities of trade associations, including the representation of the overall interests of members. We estimate that around 300,000 € of the membership fees we pay to trade associations can be attributed to overall interest representation.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.