Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

BASF SE

Id-nummer i registret: 7410939793-88
Registreringsdag: 2008-12-16 11:05:37

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-17 16:54:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-13 14:23:26


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: BASF SE
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SE
Webbplats: http://www.basf.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Kurt Bock
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Wolfgang Weber
Befattning: Vice President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Carl-Bosch-Str.  38
67056 Ludwigshafen
TYSKLAND
Telefon: (+49) 621600
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Office in Brussels:
Avenue de Cortenbergh 60
B-1000 Brussels
+32 2 740 0350
eu-office@basf.com

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: BASF is the world’s leading chemical company: The Chemical Company. Its portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and crop protection products to oil and gas. We combine economic success with environmental protection and social responsibility. Through science and innovation, we enable our customers in nearly every industry to meet the current and future needs of society. Our products and solutions contribute to conserving resources, ensuring nutrition and improving quality of life. We have summed up this contribution in our corporate purpose: We create chemistry for a sustainable future. BASF had sales of about €74 billion in 2013 and over 112,000 employees as of the end of the year. BASF shares are traded on the stock exchanges in Frankfurt (BAS), London (BFA) and Zurich (AN). Further information on BASF is available on the Internet at www.basf.com.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 20
Kompletterande upplysningar: 7 persons are accredited for access to European Parliament premises.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Paul Leonard 2014-01-24 2015-01-22
Dessa Langevoort 2013-12-06 2014-12-04
Jonathan Vanherberghen 2013-12-06 2014-12-04
Philippe Baudoin 2014-06-11 2015-06-06
Natascha Waltke 2014-07-29 2015-07-25
Véronique De Waele 2013-12-24 2014-12-20
Tobias Steinmann 2014-01-23 2015-01-21
Susanne Kuschel 2013-10-24 2014-10-22
Celmira Susana Sousa 2014-08-22 2015-01-14
Wolfgang Weber 2013-10-26 2014-10-24

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Energy & Climate Policy, Environmental Policy, Trade Policy, Research & Development, Crop Protection Policy, Biotechnology, Social and Employment Policy, Transport, Internal Market, Taxation, Competitiveness, Consumer Policy, Finance, Patent Policy, Industrial Policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
BASF is among others a member of BAVC, BDA, BDI, Businesseurope, British Chamber of Commerce in Belgium, Cefic, CSR Europe, EPC, ERT, EuropaBio and PlasticsEurope.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 2 400 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 1 250 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.