Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

BASF SE

Identifikacijska številka v Registru: 7410939793-88
Datum registracije: 16.12.08 11:05:37

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 15.12.14 11:20:08
Datum zadnje letne spremembe: 12.12.14 15:12:53


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: BASF SE
Kratica:
Pravni status: SE
Spletna stran: http://www.basf.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Kurt Bock
Položaj: CEO

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Wolfgang Weber
Položaj: Vice President

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Carl-Bosch-Str.  38
67056 Ludwigshafen
NEMČIJA
Telefon: (+49) 621600
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Office in Brussels:
Avenue de Cortenbergh 60
B-1000 Brussels
+32 2 740 0350
eu-office@basf.com

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: At BASF, we create chemistry – and have been doing so for 150 years. Our portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and crop protection products to oil and gas. As the world’s leading chemical company, we combine economic success with environmental protection and social responsibility. Through science and innovation, we enable our customers in nearly every industry to meet the current and future needs of society. Our products and solutions contribute to conserving resources, ensuring nutrition and improving quality of life. We have summed up this contribution in our corporate purpose: We create chemistry for a sustainable future. BASF had sales of about €74 billion in 2013 and over 112,000 employees as of the end of the year. BASF shares are traded on the stock exchanges in Frankfurt (BAS), London (BFA) and Zurich (AN). Further information on BASF is available on the Internet at www.basf.com.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 20
Dodatne informacije: 10 persons are accredited for access to European Parliament premises.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Paul Leonard 18.12.14 16.12.15
Dessa Langevoort 26.11.14 24.11.15
Jonathan Vanherberghen 26.11.14 24.11.15
Philippe Baudoin 11.6.14 6.6.15
Natascha Waltke 29.7.14 25.7.15
Véronique De Waele 18.11.14 14.11.15
Wolfgang Weber 23.10.14 21.10.15
Tobias Steinmann 21.1.15 19.1.16
Susanne Kuschel 28.10.14 24.10.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Energy & Climate Policy, Environmental Policy, Trade Policy, Research & Development, Crop Protection Policy, Biotechnology, Social and Employment Policy, Transport, Internal Market, Taxation, Competitiveness, Consumer Policy, Finance, Patent Policy, Industrial Policy

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
BASF is among others a member of BAVC, BDA, BDI, Businesseurope, British Chamber of Commerce in Belgium, Cefic, CSR Europe, EPC, ERT, EuropaBio and PlasticsEurope.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2014 - 12/2014
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 2.300.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 591.000 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.