Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BASF SE

Tunnusnumber registris: 7410939793-88
Registreerimise kuupäev: 16/12/2008 11:05:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 15/12/2014 11:20:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/12/2014 15:12:53

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BASF SE

SE

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Carl-Bosch-Str., 38
67056 Ludwigshafen
SAKSAMAA

(+49) 621600

(+) 

Office in Brussels:
Avenue de Cortenbergh 60
B-1000 Brussels
+32 2 740 0350
eu-office@basf.com

    Juriidiliselt vastutav isik

Kurt Bock

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Wolfgang Weber

Vice President

    Eesmärgid ja ülesanded

At BASF, we create chemistry – and have been doing so for 150 years. Our portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and crop protection products to oil and gas. As the world’s leading chemical company, we combine economic success with environmental protection and social responsibility. Through science and innovation, we enable our customers in nearly every industry to meet the current and future needs of society. Our products and solutions contribute to conserving resources, ensuring nutrition and improving quality of life. We have summed up this contribution in our corporate purpose: We create chemistry for a sustainable future. BASF had sales of about €74 billion in 2013 and over 112,000 employees as of the end of the year. BASF shares are traded on the stock exchanges in Frankfurt (BAS), London (BFA) and Zurich (AN). Further information on BASF is available on the Internet at www.basf.com.

ülemaailmsed

    Tegevused

Energy & Climate Policy, Environmental Policy, Trade Policy, Research & Development, Crop Protection Policy, Biotechnology, Social and Employment Policy, Transport, Internal Market, Taxation, Competitiveness, Consumer Policy, Finance, Patent Policy, Industrial Policy

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

20

10 persons are accredited for access to European Parliament premises.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Paul Leonard 18/12/2014 16/12/2015
Dessa Langevoort 26/11/2014 24/11/2015
Jonathan Vanherberghen 26/11/2014 24/11/2015
Philippe Baudoin 11/06/2014 06/06/2015
Natascha Waltke 29/07/2014 25/07/2015
Véronique De Waele 18/11/2014 14/11/2015
Wolfgang Weber 23/10/2014 21/10/2015
Tobias Steinmann 21/01/2015 19/01/2016
Susanne Kuschel 28/10/2014 24/10/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

BASF is among others a member of BAVC, BDA, BDI, Businesseurope, British Chamber of Commerce in Belgium, Cefic, CSR Europe, EPC, ERT, EuropaBio and PlasticsEurope.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

2 300 000 €

0 €

591 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.