Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Porter Novelli

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 74101855410-40
Data Reġistrazzjoni: 03/03/2011 12:19:29

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/02/2014 15:40:46
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/02/2014 15:40:46


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Porter Novelli
Akronimu: PN
Statut legali: NV/SA
Websajt: http://www.porternovelli.com/belgium

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Luc Missinne
Kariga: Senior Partner, Managing Director France & Belgium

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Timothy Edgar
Kariga: Director, Head of EU Public Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 272 B5 Boulevard L. Mettewielaan 
Brussels 1080
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 02 413 03 40
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: For further information on Porter Novelli's Brussels, European and global public affairs, public relations and communications activities please contact Tim Edgar, Director and Head of EU Public Affairs, Tel: +32 2 413 03 40

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Porter Novelli is one of the world’s leading communications firms with more than 90 offices and nearly 2,000 employees in 67 countries.

Our European public affairs practice is centred in the Brussels office which also acts as a regional hub for international clients wishing to work across more than 30 Porter Novelli offices in Europe.

The Brussels office has a multi-national staff of 38 communications and public affairs specialists who support a wide range of clients including international companies, European trade associations and NGOs in the healthcare, energy, chemical and transport sectors. Specialist practice areas include public affairs, public relations, corporate affairs, digital and crisis communications.

Porter Novelli Brussels also has its own in-house design department.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Porter Novelli Brussels offers a full range of public relations and public affairs professional services including but not limited to monitoring, policy analysis, conference and event organisation, stakeholder mapping, strategy development, media and digital communications and contact programmes.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The British Chamber of Commerce (Britcham), The Corporate Communications Community (3C) and The Belgian Public Relations Consultants Association (BPRCA)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Bluetooth SIG
 • Bayer Cropscience

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Chartered Institute of Public Relations (UK)