Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Brazilian Association of Vegetable Oil Industries

Id-nummer i registret: 74017264443-85
Registreringsdag: 29/10/2010 18:01:57

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 18:34:44
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 18:34:44
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Brazilian Association of Vegetable Oil Industries

ABIOVE

Industry Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Av. Vereador Jose Diniz, 3707
Conj. 73
04603-004 Sao Paulo
BRASILIEN

(+55) 1155360733

    Juridiskt ansvarig

Carlo Lovatelli

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Carlo Lovatelli

President

    Mål och uppdrag

ABIOVE's objective is to represent the Brazilian vegetable oil and biodiesel industries, cooperate with the Brazilian government as regards policies related to this sector, promote Brazilian products, support its members, generate statistics and prepare sectorial studies.
The vegetable oil industries also produce other several items for the food industry, such as fat, margarine and vegetable cremes, lecithin, tocoferol, proteins and biodiesel.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Energy, environment, trade.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Oilseed complex and biodiesel trade and related activities.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 3

3

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Handel
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Transporter 
  • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

10/2010  -  10/2011

< 9 999  

10 000 €

Associates' contributions

10 000 €

Associates' contributions

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.