Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Brazilian Association of Vegetable Oil Industries

Id-nummer i registret: 74017264443-85
Registreringsdag: 2010-10-29 18:01:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-16 13:53:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-16 13:53:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Brazilian Association of Vegetable Oil Industries
Förkortning: ABIOVE
Associationsform (rättslig ställning): Industry Association
Webbplats: http://www.abiove.org.br

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Carlo Lovatelli
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Carlo Lovatelli Carlo Lovatelli
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Av. Vereador Jose Diniz Conj. 73 3707
04603-004 Sao Paulo
BRASILIEN
Telefon: (+55) 1155360733
Fax: (+55) 1155369816
Andra adressuppgifter: ABIOVE represents twelve companies that, together, are responsible for the processing and exportation of 72% of Brazil’s soybeans. In the most recent crop, the soybean complex produced about 68 million tons and was responsible for about 10% of Brazil’s total exports. In addition, Association’s members respond for a large share of Brazilian biodiesel production. Because of these facts, ABIOVE has significant expertise in the domestic productive chain and its relationship with environmental matters. Far-reaching actions are also being undertaken to further improve the socio-environmental sustainability of Brazilian soybeans.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: ABIOVE's objective is to represent the Brazilian vegetable oil and biodiesel industries, cooperate with the Brazilian government as regards policies related to this sector, promote Brazilian products, support its members, generate statistics and prepare sectorial studies.
The vegetable oil industries also produce other several items for the food industry, such as fat, margarine and vegetable cremes, lecithin, tocoferol, proteins and biodiesel.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Oilseed complex and biodiesel trade and related activities.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Handel
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2010 - 10/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 10 000 €
Bidrag: 10 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.