Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Schuman Associates

Id-nummer i registret: 73952083693-15
Registreringsdag: 02/06/2010 08:37:15

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 10/11/2014 15:41:25
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/05/2014 16:05:23

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Schuman Associates

SCRL

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

rue Archimede, 5
Box: 12
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 22307439

(+) 

Rue Archimède 5, bte 12 B-1000 Brussels (Belgium)
VAT number: BE0438 937 371
T +32 (0) 2 230 7439 E info@schumanassociates.com

    Juridiskt ansvarig

Gerard MacNamara

Managing Partner

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Lene Topp

Manager

    Mål och uppdrag

Schuman Associates is a Brussels-based, independent, consultancy with more than 25 years’ experience in European funding and policy issues.
Situated in the heart of the European Union, next to the European Commission and Council of Ministers and a stone’s throw from the European Parliament

A multilingual, multinational team of consultants located in Brussels, Dublin, Milan, Madrid and Sofia, with partners in the US and Asia

Serving a broad range of clients from governments and large multinational corporations to trade associations and NGOs

Working in all major sectors including ICT, metals and mining, trade and development,telecommunications, financial services, education and health.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    Verksamhet

Schuman Associates works with clients in 4 broad categories: governments, corporations and smes, trade associations and NGOs/charities. We support a variety of activities including training, outreach and visibility/profiling events and campaigns.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

15

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Dimitra VASILIA 09/04/2014 07/04/2015
Malgorzata Stepniak 09/04/2014 07/04/2015
Thierno Seydou Diop 09/08/2014 07/08/2015
Michele Savarese 26/08/2014 19/08/2015
Carlos Corts 20/11/2014 18/11/2015
Gerard McNamara 13/12/2014 11/12/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

Members of the Society of European Affairs Professionals (SEAP)

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

 • 3M
 • Agilent
 • AME - Anti-Money Laundering Europe
 • Cisco
 • Microsoft
 • Motorola
 • Philips
 • STEP - Society of Trusts and Estate Practitioners
 • Symantec
 • T-Systems
 • ATOS
 • BDO
 • Deutsche Telekom
 • SAP
 • almaviva
 • ESBI
 • SES
 • T-Systems
 • Elsevier
 • Hewlett Packard
 • Vodafone
 • GTI
 • NIS
 • Agtel
 • IAA
 • BATS
 • The Nickel Institute

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
SEAP