Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Schuman Associates

Identifikační číslo v rejstříku: 73952083693-15
Datum registrace: 02/06/2010 08:37:15

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/03/2015 11:47:41
Datum poslední roční aktualizace je: 27/03/2015 11:47:41
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Schuman Associates

SCRL

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

rue Archimede, 5 b12
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 22307439

    Osoba s právní odpovědností

pan  Gerard MacNamara

Founder & CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Lene Topp

Manager

    Cíle a úkoly

Schuman Associates is a Brussels-based, independent, consultancy with more than 25 years’ experience in European funding and public affairs and with a network of offices in Milan, Madrid, Sofia, Bucharest, Athens, Dublin, and partners in the USA, Schuman Associates is the leading EU Business Development Consultancy in Brussels. Our independence and size allows us to be flexible and to tailor our services and costs to meet clients’ specific requirements, thus avoiding the ‘one size fits all’ approach often adopted by larger global consultancies and law firms. Currently, our team of around 20 permanent consultants works for more than 25 clients in many sectors ranging from ICT, Energy, Metals, Financial Services, Health, Development, Education and Employment.

Our reputation is built on success. A major element of this is listening to the organisations that we work with, understanding their real needs. Based on these needs we develop tailored programmes. The objective is always to provide real added value for our clients that will impact on their business development efforts.

Our client services fall broadly into two categories (although the two inevitably overlap) funding as well as policy, therefore capturing the complete life cycle of an opportunity. Schuman Associates is specialised in supporting clients, leveraging market opportunities created by EU Funding Programmes and understanding and influencing the policy and regulatory framework driving these opportunities. We support a broad range of clients ranging from governments and large global firms to SMEs and NGOs and we are working in all major sectors including IT and security, energy and environment, trade and development, financial services, telecommunications, education and health.

Schuman Associates is committed to the highest professional standards, integrity is key to our service to clients and in our relations with the European Institutions. We are dedicated to delivering beyond expectations and to giving a return on investment.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

* Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

* REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

* Youth Employment Initiative

* Energy Union Package (COM(2015) 80 final)

* Smart Borders Package

* Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy (Water Framework Directive)

* Cybersecurity Strategy of the European Union – An Open, Safe and Secure Cyberspace

* European Cloud Computing Strategy

On 3rd December 2014, Schuman Associates as secretariat of Anti Money Laundering Europe organised a lunch seminar hosted by MEP Timothy Kirkhope at the European Parliament. The event was a great success as it developed into an informal trilogue meeting over the upcoming 4th Anti-Money Laundering Directive.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 8   50%: 3  

11

7,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Dimitra VASILIA 17/04/2015 02/04/2016
Malgorzata Stepniak 08/04/2015 02/04/2016
Thierno Seydou Diop 09/08/2014 07/08/2015
Michele Savarese 26/08/2014 19/08/2015
JAN DROGE 11/02/2015 28/01/2016
Gerard McNamara 13/12/2014 11/12/2015
Carlos Corts 20/11/2014 18/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Members of the Society of European Affairs Professionals (SEAP)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 500 000 € a < 599 999 €

>= 500 000 € a < 999 999 €

 • NIS - PETROLEUM INDUSTRY OF SERBIA
 • 3M
 • Agilent
 • AME - Anti-Money Laundering Europe
 • Cisco
 • Microsoft
 • Motorola
 • Philips
 • • STEP - Society of Trusts and Estate Practitioners
 • Symantec
 • T-Systems
 • ATOS
 • Deutsche Telekom
 • SAP
 • Almaviva
 • ESBI
 • SES
 • Elsevier
 • Hewlett Packard
 • Vodafone
 • Agtel
 • IAA
 • The Nickel Institute

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP