Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Fiat SpA/CNH Industrial N.V.

Identifikacijska številka v Registru: 7387356890-48
Datum registracije: 30.12.08 11:59:02

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 5.12.13 10:27:31
Datum zadnje letne spremembe: 5.12.13 10:27:31


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Fiat SpA/CNH Industrial N.V.
Kratica:
Pravni status: Società per Azioni
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Sergio Marchionne
Položaj: Amministratore Delegato

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Guido Zincone
Položaj: Direttore

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Via Nizza  250
10126 Torino
ITALIJA
Telefon: (+39011) 0061111
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Delegazione Fiat per l' Europa
Rue Jules Cockx 12 A
1160 Bruxelles

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Fiat è un gruppo industriale globale con una chiara missione di business concentrata nel settore automobilistico. Attraverso le sue aziende progetta, costruisce e commercializza automobili con i relativi componenti e sistemi di produzione. Fiat è stata tra i fondatori dell'industria atuomobilistica europea e oggi, grazie alla partnership con Chrysler, dispone di una base produttiva e commerciale di dimensioni adeguate per essere un costruttore competitivo a livello mondiale.
CNH Industrial è un gruppo leader globale nel campo dei capital goods che attraverso i suoi marchi progetta, costruisce e commercializza camion, veicoli industriali, autobus, veicoli speciali (Iveco), macchine agricole e per il movimento terra (le famiglie di brand Case e New Holland), oltre ai relativi motori e trasmissioni e a motori per applicazioni marine (FPT Industrial). Ognuno dei marchi del Gruppo è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Guido ZINCONE 7.12.13 5.12.14
Geoffroy Hugues Nicolas PEETERS 11.12.13 9.12.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


politiche nei settori trasporti, ambiente, energia, industria, concorrenza, consumatori, commercio estero, mercato interno, fiscalità, ampliamento, proprietà industriale, imprese.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Fiat / CNH Industrial partecipano ad alcuni organismi di rappresentanza ed associazioni in Europa: ACEA, Eucar, CEMA, CECE, Euromot, NGVA Europe.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 400000  € in < 450000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 15.403.336 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

la cifra è la risultante delle partecipazioni a programmi di ricerca europei da parte di società Fiat, come il Centro Ricerche Fiat.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.