Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

FCA / CNH I

Identifikačné číslo v Registri: 7387356890-48
Dátum registrácie: 30.12.2008 11:59:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.12.2014 11:23:49
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.12.2013 10:27:31


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: FCA / CNH I
Skratka:
Právna forma: N.V.
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Sergio Marchionne
Funkcia: Amministratore Delegato

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Guido Zincone
Funkcia: Direttore

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: St James Street  25
SW1A1 London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+39011) 0061111
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Delegazione FCA per l' Europa
Rue Jules Cockx 12 A
1160 Bruxelles

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Fiat Chrysler Automobiles è un gruppo industriale globale con una chiara missione di business concentrata nel settore automobilistico. FCA progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli con i brand Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Ram e vetture di lusso con i marchi Ferrari e Maserati. FCA opera anche nel settore del componentistica (Magnetti Marelli e Teksid), dei sistemi di produzione (Comau) e dei servizi post-vendita e ricambi (Mopar). In aggiunta, il Gruppo fornisce servizi di finanziamento, di leasing e di noleggio a supporto del business automobilistico attraverso società controllate, jointventure e accordi con operatori finanziari specializzati. FCA svolge attività industriali nel settore automobilistico attraverso società localizzate in 40 paesi e intrattiene rapporti commerciali con clienti in circa 150 paesi.
CNH Industrial è un leader globale nel settore dei capital goods che, attraverso i suoi vari business, progetta, produce e commercializza macchine per l'agricoltura e movimento terra, camion, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali oltre ad un ampio portfolio di applicazioni powertrain. Presente in tutti principali mercati al livello globale, CNH Industrial ha l'obbiettivo di espandere la propria presenza nei mercati emergenti e anche attraverso le proprie jointventures. Da trattori e mietitrebbie, escavatori, pale gommate, camion, bus, veicoli antincendio e mezzi per la protezione civile a soluzioni powertrain per on-road, off-road e applicazioni marine, il Gruppo progetta, costruisce e vende 'macchine da lavoro'. CNH Industrial è presente in 190 paesi e vanta un'esclusiva posizione competitiva attraverso i suoi 12 brand, 62 stabilimenti produttivi, 48 centri di ricerca e sviluppo, oltre 71.000 dipendenti. Il Gruppo ha la flessibilità necessaria per perseguire le migliori scelte strategiche e cogliere le opportunità di sviluppo e di consolidamento che si dovessero presentare, coerenti con le ambizioni di un'azienda leader nel settore.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Guido ZINCONE 4.12.2014 2.12.2015
Geoffroy Hugues Nicolas PEETERS 4.12.2014 2.12.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


politiche nei settori trasporti, ambiente, energia, industria, concorrenza, consumatori, commercio estero, mercato interno, fiscalità, ampliamento, proprietà industriale, imprese.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FCA / CNH I partecipano ad alcuni organismi di rappresentanza ed associazioni in Europa: ACEA, Eucar, CEMA, CECE, Euromot, NGVA Europe.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 400000  € a < 450000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 6 344 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

la cifra è la risultante delle partecipazioni a programmi di ricerca europei.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.