Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fiat SpA/CNH Industrial N.V.

Identifikačné číslo v Registri: 7387356890-48
Dátum registrácie: 30.12.2008 11:59:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.12.2013 10:27:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.12.2013 10:27:31


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fiat SpA/CNH Industrial N.V.
Skratka:
Právna forma: Società per Azioni
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Sergio Marchionne
Funkcia: Amministratore Delegato

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Guido Zincone
Funkcia: Direttore

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Via Nizza  250
10126 Torino
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39011) 0061111
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Delegazione Fiat per l' Europa
Rue Jules Cockx 12 A
1160 Bruxelles

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Fiat è un gruppo industriale globale con una chiara missione di business concentrata nel settore automobilistico. Attraverso le sue aziende progetta, costruisce e commercializza automobili con i relativi componenti e sistemi di produzione. Fiat è stata tra i fondatori dell'industria atuomobilistica europea e oggi, grazie alla partnership con Chrysler, dispone di una base produttiva e commerciale di dimensioni adeguate per essere un costruttore competitivo a livello mondiale.
CNH Industrial è un gruppo leader globale nel campo dei capital goods che attraverso i suoi marchi progetta, costruisce e commercializza camion, veicoli industriali, autobus, veicoli speciali (Iveco), macchine agricole e per il movimento terra (le famiglie di brand Case e New Holland), oltre ai relativi motori e trasmissioni e a motori per applicazioni marine (FPT Industrial). Ognuno dei marchi del Gruppo è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Guido ZINCONE 7.12.2013 5.12.2014
Geoffroy Hugues Nicolas PEETERS 11.12.2013 9.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


politiche nei settori trasporti, ambiente, energia, industria, concorrenza, consumatori, commercio estero, mercato interno, fiscalità, ampliamento, proprietà industriale, imprese.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Fiat / CNH Industrial partecipano ad alcuni organismi di rappresentanza ed associazioni in Europa: ACEA, Eucar, CEMA, CECE, Euromot, NGVA Europe.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 400000  € a < 450000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 15 403 336 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

la cifra è la risultante delle partecipazioni a programmi di ricerca europei da parte di società Fiat, come il Centro Ricerche Fiat.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.