Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Fiat SpA/CNH Industrial N.V.

Numărul de identificare din Registru: 7387356890-48
Data înscrierii: 30.12.2008 11:59:02

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 05.12.2013 10:27:31
Data ultimei actualizări anuale: 05.12.2013 10:27:31


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Fiat SpA/CNH Industrial N.V.
Acronim:
Statut juridic: Società per Azioni
Site internet:

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Sergio Marchionne
Funcţie: Amministratore Delegato

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Guido Zincone
Funcţie: Direttore

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Via Nizza  250
10126 Torino
ITALIA
Numărul de telefon: (+39011) 0061111
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Delegazione Fiat per l' Europa
Rue Jules Cockx 12 A
1160 Bruxelles

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Fiat è un gruppo industriale globale con una chiara missione di business concentrata nel settore automobilistico. Attraverso le sue aziende progetta, costruisce e commercializza automobili con i relativi componenti e sistemi di produzione. Fiat è stata tra i fondatori dell'industria atuomobilistica europea e oggi, grazie alla partnership con Chrysler, dispone di una base produttiva e commerciale di dimensioni adeguate per essere un costruttore competitivo a livello mondiale.
CNH Industrial è un gruppo leader globale nel campo dei capital goods che attraverso i suoi marchi progetta, costruisce e commercializza camion, veicoli industriali, autobus, veicoli speciali (Iveco), macchine agricole e per il movimento terra (le famiglie di brand Case e New Holland), oltre ai relativi motori e trasmissioni e a motori per applicazioni marine (FPT Industrial). Ognuno dei marchi del Gruppo è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Guido ZINCONE 07.12.2013 05.12.2014
Geoffroy Hugues Nicolas PEETERS 11.12.2013 09.12.2014

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


politiche nei settori trasporti, ambiente, energia, industria, concorrenza, consumatori, commercio estero, mercato interno, fiscalità, ampliamento, proprietà industriale, imprese.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Fiat / CNH Industrial partecipano ad alcuni organismi di rappresentanza ed associazioni in Europa: ACEA, Eucar, CEMA, CECE, Euromot, NGVA Europe.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 400000  € şi < 450000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 15.403.336 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

la cifra è la risultante delle partecipazioni a programmi di ricerca europei da parte di società Fiat, come il Centro Ricerche Fiat.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.