Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Fiat SpA/CNH Industrial N.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 7387356890-48
Data Reġistrazzjoni: 30/12/2008 11:59:02

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/12/2013 10:27:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/12/2013 10:27:31


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Fiat SpA/CNH Industrial N.V.
Akronimu:
Statut legali: Società per Azioni
Websajt:

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Sergio Marchionne
Kariga: Amministratore Delegato

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Guido Zincone
Kariga: Direttore

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 250 Via Nizza 
Torino 10126
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39011) 0061111
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Delegazione Fiat per l' Europa
Rue Jules Cockx 12 A
1160 Bruxelles

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Fiat è un gruppo industriale globale con una chiara missione di business concentrata nel settore automobilistico. Attraverso le sue aziende progetta, costruisce e commercializza automobili con i relativi componenti e sistemi di produzione. Fiat è stata tra i fondatori dell'industria atuomobilistica europea e oggi, grazie alla partnership con Chrysler, dispone di una base produttiva e commerciale di dimensioni adeguate per essere un costruttore competitivo a livello mondiale.
CNH Industrial è un gruppo leader globale nel campo dei capital goods che attraverso i suoi marchi progetta, costruisce e commercializza camion, veicoli industriali, autobus, veicoli speciali (Iveco), macchine agricole e per il movimento terra (le famiglie di brand Case e New Holland), oltre ai relativi motori e trasmissioni e a motori per applicazioni marine (FPT Industrial). Ognuno dei marchi del Gruppo è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Guido ZINCONE 07/12/2013 05/12/2014
Geoffroy Hugues Nicolas PEETERS 11/12/2013 09/12/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


politiche nei settori trasporti, ambiente, energia, industria, concorrenza, consumatori, commercio estero, mercato interno, fiscalità, ampliamento, proprietà industriale, imprese.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Fiat / CNH Industrial partecipano ad alcuni organismi di rappresentanza ed associazioni in Europa: ACEA, Eucar, CEMA, CECE, Euromot, NGVA Europe.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 400000  € et < 450000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 15,403,336 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

la cifra è la risultante delle partecipazioni a programmi di ricerca europei da parte di società Fiat, come il Centro Ricerche Fiat.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.