Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 73792436593-97
Data Reġistrazzjoni: 07/09/2011 08:45:30

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 14/05/2014 10:33:29
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/08/2013 08:16:35


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.
Akronimu: HGF
Statut legali: Eingetragener Verein
Websajt: http://www.helmholtz.de

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Rolf Zettl
Kariga: Geschäftsführer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Annika Thies
Kariga: Leiterin Büro Brüssel

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 45 Ahrstrasse 
Bonn 53175
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49228) 308180
Numru tal-faks: (+49228) 3081830
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Büro Brüssel
Rue du Trône 98
1050 Bruxelles
Belgien

Tel: +32 2 5000 970
Fax: +32 2 5000 980

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Mis­si­on der Helm­holtz-Ge­mein­schaft

Wir leisten Beiträge zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch strategisch-programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung in den Bereichen Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien sowie Struktur der Materie.

Wir erforschen Systeme hoher Komplexität unter Einsatz von Großgeräten und wissenschaftlichen Infrastrukturen gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern.

Wir tragen bei zur Gestaltung unserer Zukunft durch Verbindung von Forschung und Technologieentwicklung mit innovativen Anwendungs- und Vorsorgeperspektiven.Helm­holtz: Nach­hal­ti­ge For­schung ge­stal­tet Zu­kunft

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. In ihren 18 naturwissenschaftlich-technischen und biologisch-medizinischen Forschungszentren arbeiten rund 36.000 Beschäftigte. Das jährliche Budget der Gemeinschaft beträgt mehr als 3,8 Milliarden Euro. Es wird zu circa 70 Prozent von Bund und Ländern im Verhältnis 90:10 aufgebracht. Rund 30 Prozent des Gesamtbudgets werben die Zentren selbst als Drittmittel ein.

Der Auftrag der Helmholtz-Gemeinschaft ist Forschung, die wesentlich dazu beiträgt, große und drängende Fragen von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft zu beantworten. Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf Systeme von hoher Komplexität, die Mensch und Umwelt bestimmen. Dabei geht es zum Beispiel darum, Mobilität und Energieversorgung zu sichern, eine intakte Umwelt für künftige Generationen zu erhalten oder Therapien für bisher unheilbare Krankheiten zu finden. Die Arbeit der Helmholtz-Gemeinschaft zielt darauf, die Lebensgrundlagen des Menschen langfristig zu sichern und die technologische Basis für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen. Das Potenzial der Gemeinschaft, um dieses Ziel zu erreichen - das sind exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Forschungszentren, leistungsfähige Infrastruktur und modernes Forschungsmanagement.

Um ihre Aufgaben erfolgreich anzugehen, bündelt die Helmholtz-Gemeinschaft ihre Kräfte in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien sowie Struktur der Materie. Für jeden Forschungsbereich entwickeln die Wissenschaftler Forschungsprogramme, die von internationalen Experten bewertet werden. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Programmorientierte Förderung der Helmholtz-Forschung. In den sechs Forschungsbereichen kooperieren die Helmholtz-Wissenschaftler untereinander und mit externen Partnern - über die Grenzen von Disziplinen, Organisationen und Nationen hinweg. Denn der Name Helmholtz steht für nachhaltige Forschung, die die Vernetzung als Prinzip für forschendes Denken und Handeln voraussetzt. Nachhaltige und konzertierte Forschung ist leistungsfähig und flexibel. Mit ihr verfolgt Helmholtz das Ziel, tragfähige Grundlagen für die Gestaltung der Zukunft zu schaffen.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 9
Informazzjoni Kumplimentari: Mitarbeiter des Helmholtz Büros Brüssel

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
David Kolman 14/09/2013 12/09/2014
Claudia Haefner 24/12/2013 20/12/2014
Silke Gundel 16/05/2014 14/05/2015
Annika Henrike THIES 13/08/2014 11/08/2015
Dorothea Kapitza 09/08/2014 07/08/2015
Angela Richter 14/01/2014 09/01/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Konsultationen

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Trasport

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 18
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (0 Membri)
 • DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron (0 Membri)
 • DKFZ - Deutsches Krebsforschungszentrum (0 Membri)
 • DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (0 Membri)
 • DZNE - Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (0 Membri)
 • FZJ - Forschungszentrum Jülich (0 Membri)
 • GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (0 Membri)
 • HZB - Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (0 Membri)
 • HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (0 Membri)
 • HZI - Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (0 Membri)
 • UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (0 Membri)
 • HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenf. (0 Membri)
 • HMGU - Helmholtz-Zentrum München - Dt. Forschungszentrum f. Gesundheit (0 Membri)
 • GFZ - Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum (0 Membri)
 • KIT - Karlsruher Institut für Technologie (0 Membri)
 • MDC - Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin Berlin-Buch (0 Membri)
 • IPP - Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (0 Membri)
 • GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (0 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-ĠERMANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Science Europe

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 8,326,222
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 8,326,222
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 8,326,222
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Die angegebene Summe ist die Summe des Gesamtbudgets in 2013.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.