Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.

Αριθμός μητρώου: 73792436593-97
ημερομηνία της εγγραφής: 07/09/2011 08:45:30

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 12/02/2015 11:55:56
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 12/02/2015 11:55:56
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 12/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.

HGF

Eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Ahrstrasse, 45
53175 Bonn
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49228) 308180

Helmholtz Association Brussels Office
Rue du Trône 98
1050 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 5000 970

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Rolf Zettl

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Annika Thies

Leiterin Büro Brüssel

    Στόχοι και αποστολή

Mis­si­on der Helm­holtz-Ge­mein­schaft

Wir leisten Beiträge zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch strategisch-programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung in den Bereichen Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien sowie Struktur der Materie.

Wir erforschen Systeme hoher Komplexität unter Einsatz von Großgeräten und wissenschaftlichen Infrastrukturen gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern.

Wir tragen bei zur Gestaltung unserer Zukunft durch Verbindung von Forschung und Technologieentwicklung mit innovativen Anwendungs- und Vorsorgeperspektiven.Helm­holtz: Nach­hal­ti­ge For­schung ge­stal­tet Zu­kunft

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. In ihren 18 naturwissenschaftlich-technischen und biologisch-medizinischen Forschungszentren arbeiten rund 36.000 Beschäftigte. Das jährliche Budget der Gemeinschaft beträgt mehr als 3,8 Milliarden Euro. Es wird zu circa 70 Prozent von Bund und Ländern im Verhältnis 90:10 aufgebracht. Rund 30 Prozent des Gesamtbudgets werben die Zentren selbst als Drittmittel ein.

Der Auftrag der Helmholtz-Gemeinschaft ist Forschung, die wesentlich dazu beiträgt, große und drängende Fragen von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft zu beantworten. Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf Systeme von hoher Komplexität, die Mensch und Umwelt bestimmen. Dabei geht es zum Beispiel darum, Mobilität und Energieversorgung zu sichern, eine intakte Umwelt für künftige Generationen zu erhalten oder Therapien für bisher unheilbare Krankheiten zu finden. Die Arbeit der Helmholtz-Gemeinschaft zielt darauf, die Lebensgrundlagen des Menschen langfristig zu sichern und die technologische Basis für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen. Das Potenzial der Gemeinschaft, um dieses Ziel zu erreichen - das sind exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Forschungszentren, leistungsfähige Infrastruktur und modernes Forschungsmanagement.

Um ihre Aufgaben erfolgreich anzugehen, bündelt die Helmholtz-Gemeinschaft ihre Kräfte in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien sowie Struktur der Materie. Für jeden Forschungsbereich entwickeln die Wissenschaftler Forschungsprogramme, die von internationalen Experten bewertet werden. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Programmorientierte Förderung der Helmholtz-Forschung. In den sechs Forschungsbereichen kooperieren die Helmholtz-Wissenschaftler untereinander und mit externen Partnern - über die Grenzen von Disziplinen, Organisationen und Nationen hinweg. Denn der Name Helmholtz steht für nachhaltige Forschung, die die Vernetzung als Prinzip für forschendes Denken und Handeln voraussetzt. Nachhaltige und konzertierte Forschung ist leistungsfähig und flexibel. Mit ihr verfolgt Helmholtz das Ziel, tragfähige Grundlagen für die Gestaltung der Zukunft zu schaffen.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

ESFRI-Roadmap
Europäische Datenschutzgrundverordnung
Budgetkürzungen H2020
EU Konsultation "Patentierung und Standardisierung"


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Konsultationen

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 6  

6

6

Mitarbeiter des Helmholtz Büros Brüssel

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Claudia HAEFNER 07/01/2015 05/01/2016
Dorothea KAPITZA 28/08/2015 27/08/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

0

AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung(0),
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron(0),
DKFZ - Deutsches Krebsforschungszentrum(0),
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt(0),
DZNE - Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen(0),
FZJ - Forschungszentrum Jülich(0),
GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung(0),
HZB - Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie(0),
HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf(0),
HZI - Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung(0),
UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung(0),
HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenf.(0),
HMGU - Helmholtz-Zentrum München - Dt. Forschungszentrum f. Gesundheit(0),
GFZ - Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum(0),
KIT - Karlsruher Institut für Technologie(0),
MDC - Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin Berlin-Buch(0),
IPP - Max-Planck-Institut für Plasmaphysik(0),
GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung(0)

 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Science Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

8.481.644 €

8.481.644 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

8.481.644 €

0 €

Die angegebene Summe ist die Summe des Gesamtbudgets der Helmholtz Gemeinschaft e.V. in 2014.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.