Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 73792436593-97
Datum registrace: 7.9.11 8:45:30

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 25.8.14 8:13:22
Datum poslední roční aktualizace je 25.8.14 8:13:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.
Zkratka: HGF
Právní forma Eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.helmholtz.de

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Rolf Zettl
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Annika Thies
Funkce: Leiterin Büro Brüssel

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
NĚMECKO
Telefon: (+49228) 308180
Číslo faxu: (+49228) 3081830
Další kontaktní údaje: Büro Brüssel
Rue du Trône 98
1050 Bruxelles
Belgien

Tel: +32 2 5000 970
Fax: +32 2 5000 980

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Mis­si­on der Helm­holtz-Ge­mein­schaft

Wir leisten Beiträge zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch strategisch-programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung in den Bereichen Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien sowie Struktur der Materie.

Wir erforschen Systeme hoher Komplexität unter Einsatz von Großgeräten und wissenschaftlichen Infrastrukturen gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern.

Wir tragen bei zur Gestaltung unserer Zukunft durch Verbindung von Forschung und Technologieentwicklung mit innovativen Anwendungs- und Vorsorgeperspektiven.Helm­holtz: Nach­hal­ti­ge For­schung ge­stal­tet Zu­kunft

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. In ihren 18 naturwissenschaftlich-technischen und biologisch-medizinischen Forschungszentren arbeiten rund 36.000 Beschäftigte. Das jährliche Budget der Gemeinschaft beträgt mehr als 3,8 Milliarden Euro. Es wird zu circa 70 Prozent von Bund und Ländern im Verhältnis 90:10 aufgebracht. Rund 30 Prozent des Gesamtbudgets werben die Zentren selbst als Drittmittel ein.

Der Auftrag der Helmholtz-Gemeinschaft ist Forschung, die wesentlich dazu beiträgt, große und drängende Fragen von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft zu beantworten. Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf Systeme von hoher Komplexität, die Mensch und Umwelt bestimmen. Dabei geht es zum Beispiel darum, Mobilität und Energieversorgung zu sichern, eine intakte Umwelt für künftige Generationen zu erhalten oder Therapien für bisher unheilbare Krankheiten zu finden. Die Arbeit der Helmholtz-Gemeinschaft zielt darauf, die Lebensgrundlagen des Menschen langfristig zu sichern und die technologische Basis für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu schaffen. Das Potenzial der Gemeinschaft, um dieses Ziel zu erreichen - das sind exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Forschungszentren, leistungsfähige Infrastruktur und modernes Forschungsmanagement.

Um ihre Aufgaben erfolgreich anzugehen, bündelt die Helmholtz-Gemeinschaft ihre Kräfte in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Schlüsseltechnologien sowie Struktur der Materie. Für jeden Forschungsbereich entwickeln die Wissenschaftler Forschungsprogramme, die von internationalen Experten bewertet werden. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Programmorientierte Förderung der Helmholtz-Forschung. In den sechs Forschungsbereichen kooperieren die Helmholtz-Wissenschaftler untereinander und mit externen Partnern - über die Grenzen von Disziplinen, Organisationen und Nationen hinweg. Denn der Name Helmholtz steht für nachhaltige Forschung, die die Vernetzung als Prinzip für forschendes Denken und Handeln voraussetzt. Nachhaltige und konzertierte Forschung ist leistungsfähig und flexibel. Mit ihr verfolgt Helmholtz das Ziel, tragfähige Grundlagen für die Gestaltung der Zukunft zu schaffen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 9
Doplňující informace: Mitarbeiter des Helmholtz Büros Brüssel

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Claudia Haefner 24.12.13 20.12.14
Silke Gundel 16.5.14 14.5.15
Annika Henrike THIES 13.8.14 11.8.15
Dorothea Kapitza 9.8.14 7.8.15
Angela Richter 14.1.14 9.1.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Konsultationen

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 18
Členské organizace (Počet členů) :
 • AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (0 členů)
 • DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron (0 členů)
 • DKFZ - Deutsches Krebsforschungszentrum (0 členů)
 • DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (0 členů)
 • DZNE - Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (0 členů)
 • FZJ - Forschungszentrum Jülich (0 členů)
 • GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (0 členů)
 • HZB - Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (0 členů)
 • HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (0 členů)
 • HZI - Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (0 členů)
 • UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (0 členů)
 • HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenf. (0 členů)
 • HMGU - Helmholtz-Zentrum München - Dt. Forschungszentrum f. Gesundheit (0 členů)
 • GFZ - Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum (0 členů)
 • KIT - Karlsruher Institut für Technologie (0 členů)
 • MDC - Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin Berlin-Buch (0 členů)
 • IPP - Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (0 členů)
 • GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (0 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NĚMECKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Science Europe

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 8 326 222
z toho veřejné financování: 8 326 222
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 8 326 222
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Die angegebene Summe ist die Summe des Gesamtbudgets der Helmholtz Gemeinschaft e.V. in 2013.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.