Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

West

Inschrijvingsnummer in het register 73634668335-12
Inschrijvingsdatum: 14-3-12 14:13:21

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-2-14 10:51:13
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-2-14 10:51:13


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: West
Acroniem:
Rechtsvorm: Srl
Website: http://www.west-info.eu/it

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Overige soortgelijke organisaties

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Guido Bolaffi
Functie: Direttore

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Beatrice Credi
Functie: Responsabile Deskb Europa

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Piazza di Sant’Andrea della Valle  3
00186 Roma
ITALIË
Telefoon: (+39) 0645582969
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Indirizzo e contatto mail dell'ufficio di Bruxelles:

West Desk Europa
Rue de la Tourelle n° 23
1040 Bruxelles (Belgio)
e-mail: editing.EU@west-info.eu | info@west-info.eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: West, quotidiano Internet in italiano e in inglese, si propone di:
- dare all’informazione sulle politiche del Welfare una centralità pari a quella che hanno nella società;
- fare informazione con modalità tecnologiche e linguistiche tali da consentire la comparazione delle politiche sociali regionali, nazionali e delle istituzioni UE;
- organizzare e ospitare discussioni, ricerche e inchieste su:
- IMMIGRAZIONE E ASILO
- PARI OPPORTUNITÀ
- FAMIGLIA
- POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE
- ANZIANI
- MINORI
- PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPENDENZE
- GIOVANI
- SOCIETÀ CIVILE
West, oltre che in Italia, ha corrispondenti in Belgio, Francia, Regno Unito, Germania, Romania e Spagna.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Making information on Welfare policies as relevant as within the society; informing according to technological and language procedures, so as to enable the comparison of social policies between Italy and EU Member States, concerning immigration and asylum, equal opportunities, family, poverty and social inclusion, elderly, minors, persons with disabilities, addictions, youth.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Communicatie
 • Cultuur
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 09/2011
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 124.856 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.