Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

West

Αριθμός μητρώου: 73634668335-12
ημερομηνία της εγγραφής: 14/03/2012 14:13:21

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 17/02/2014 10:51:13
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 17/02/2014 10:51:13

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

West

Srl

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Piazza di Sant’Andrea della Valle, 3
00186 Roma
ΙΤΑΛΙΑ

(+39) 0645582969

(+) 

Indirizzo e contatto mail dell'ufficio di Bruxelles:

West Desk Europa
Rue de la Tourelle n° 23
1040 Bruxelles (Belgio)
e-mail: editing.EU@west-info.eu | info@west-info.eu

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Guido Bolaffi

Direttore

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Beatrice Credi

Responsabile Deskb Europa

    Στόχοι και αποστολή

West, quotidiano Internet in italiano e in inglese, si propone di:
- dare all’informazione sulle politiche del Welfare una centralità pari a quella che hanno nella società;
- fare informazione con modalità tecnologiche e linguistiche tali da consentire la comparazione delle politiche sociali regionali, nazionali e delle istituzioni UE;
- organizzare e ospitare discussioni, ricerche e inchieste su:
- IMMIGRAZIONE E ASILO
- PARI OPPORTUNITÀ
- FAMIGLIA
- POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE
- ANZIANI
- MINORI
- PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPENDENZE
- GIOVANI
- SOCIETÀ CIVILE
West, oltre che in Italia, ha corrispondenti in Belgio, Francia, Regno Unito, Germania, Romania e Spagna.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Making information on Welfare policies as relevant as within the society; informing according to technological and language procedures, so as to enable the comparison of social policies between Italy and EU Member States, concerning immigration and asylum, equal opportunities, family, poverty and social inclusion, elderly, minors, persons with disabilities, addictions, youth.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2011  -  09/2011

< 50.000  €

0 €

124.856 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.