Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

West

Identifikační číslo v rejstříku: 73634668335-12
Datum registrace: 14/03/2012 14:13:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/06/2015 13:02:56
Datum poslední roční aktualizace je: 24/02/2015 14:09:04
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

West

Srl

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Piazza di Sant’Andrea della Valle, 3
00186 Roma
ITÁLIE

(+39) 0645582969

    Osoba s právní odpovědností

pan  Guido Bolaffi

Direttore

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Beatrice Credi

Responsabile Deskb Europa

    Cíle a úkoly

West, quotidiano Internet in italiano e in inglese, si propone di:
- dare all’informazione sulle politiche del Welfare una centralità pari a quella che hanno nella società;
- fare informazione con modalità tecnologiche e linguistiche tali da consentire la comparazione delle politiche sociali regionali, nazionali e delle istituzioni UE;
- organizzare e ospitare discussioni, ricerche e inchieste su:
- IMMIGRAZIONE E ASILO
- PARI OPPORTUNITÀ
- FAMIGLIA
- POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE
- ANZIANI
- MINORI
- PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPENDENZE
- GIOVANI
- SOCIETÀ CIVILE
West, oltre che in Italia, ha corrispondenti in Belgio, Francia, Regno Unito, Germania, Romania e Spagna.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

politica sulla disabilità


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Making information on Welfare policies as relevant as within the society; informing according to technological and language procedures, so as to enable the comparison of social policies between Italy and EU Member States, concerning immigration and asylum, equal opportunities, family, poverty and social inclusion, elderly, minors, persons with disabilities, addictions, youth.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 9  

9

9

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.