Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Elia System Operator SA

Identifikavimo numeris Registre: 73558824193-08
Registracijos data: 10.9.17 14.25.05

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.10.20 10.35.54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.18 09.01.07


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Elia System Operator SA
Akronimas: Elia
Teisinis statusas: SA
Svetainė: http://www.elia.be

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jacques Vandermeiren
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pascale Fonck
Pareigos: Head of the European activities and participations departement

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: boulevard de l’Empereur  20
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 546 70 11
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Elia is Belgium’s transmission system operator and is responsible for the transmission of electricity. Electricity is transmitted over the high-voltage grid from electricity generators to the distribution system operators and large industrial consumers. As system operator, Elia organises transparent, objective and non-discriminatory access to the grid. Elia owns all of Belgium's 150 to 380 kV grid infrastructure and almost 94% of its 30 to 70 kV grid infrastructure.


Elia's grid forms a key connection between France, Europe's largest electricity exporter, and the markets of Northern Europe.


Elia's main activities are:

transmission operator: maintaining and developing grid infrastructure and connecting electrical installations to the grid;
system operator: providing smooth, objective and transparent access to the grid, supplying all services to enable the transmission of electricity, monitoring electricity flows on the grid to ensure effective operation and constantly managing the balance between electricity consumption and generation;
market facilitator: taking initiatives to improve the operation of the electricity market.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Energy policy

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
https://www.entsoe.eu/

http://www.synergrid.be/

http://www.cigre.org/

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 150000  € ir < 200000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Yes