Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

EDENRED

Identitātes numurs Reģistrā: 73495934859-01
Reģistrācijas datums: 24/12/2010 14:06:04

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 19/02/2015 15:09:21
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 19/02/2015 15:09:21
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 19/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

EDENRED

Société Anonyme

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Boulevard Gabriel Péri, 166-180
Malakoff 92 245
FRANCIJA

(+33) 1 74 31 86 03

Avenue Herrmann Debroux 54
Bruxelles 1160
BEĻĢIJA

(+32) 678 28 11

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Jacques Stern

PDG

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Nathalie Renaudin

Public Affairs Director

    Mērķi un uzdevumi

Leader sur son marché depuis plus de 50 ans, Edenred ne cesse d'innover, pour apporter aux entreprises et aux collectivités des solutions motivantes, au bénéfice du bien-être individuel et de la performance des organisations.

Présent dans 40 pays, l’offre de Edenred est aujourd’hui répartie en deux catégories et cinq familles de produits :

- Les avantages aux salariés et aux citoyens, liés :
- à l’alimentation (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation)
- et à la qualité de vie (Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
- Les produits dédiés à la performance des organisations :
- Gestion des frais professionnels (Ticket Car…)
- Produits de stimulation et de récompense (Ticket Compliments, Kadeos…)
- Nouveaux produits électroniques prépayés

Ses produits offrent de multiples déclinaisons pour faciliter la vie de tous.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

- Payments legislative package
- Green paper Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments
- Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions
- Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of vouchers
- EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020
- Commission staff working document on on exploiting the employment potential of the personal and household services
- European platform to enhance EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work
- Decision on the definition of the European Electronic Toll Service and its technical elements
- Public Consultation on CSR 2011-2014: achievements, shortcomings, and future challenges
- The use of cash and vouchers in humanitarian crises, DG Echo, funding guidelines

- FOOD project
- IMPact project
- For Quality! project
- official partner of the EU-OSHA campaign on Healthy workplaces 2014-2015
- Creating Healthy Workplaces, Biron, Burke and Cooper, Gower publishing, 2014
- Hein, C; Cassirer, N, Workplaces solutions for Childcare, Geneva, International Labour Office, 2010
- Policies and Practices' breakfast debates www.policiesandpractices.eu


 

- EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health

- Payments Committee

- Payment Systems Market Expert Group
- Expert Group on Banking, Payments and Insurance

- Active ageing, intergenerational solidarity & family policies
- Digital Agenda

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   75%: 1   50%: 1   25%: 1

4

2,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

    Dalība organizācijās

Edenred est membre de :
- AFEP
- AMRAE
- EFSI
- Eurocommerce
- CDPF
- GNL

    Finansiālie dati

01/2014  -  11/2014

>= 200 000 € un < 299 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.