Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

EDENRED

Identitātes numurs Reģistrā: 73495934859-01
Reģistrācijas datums: 10.24.12 14:06:04

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.4.12 11:01:08
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.4.12 11:01:08


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: EDENRED
Akronīms:
Juridiskais statuss: Société Anonyme
Tīmekļa vietne: http://www.edenred.com/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jacques Stern
Amats PDG

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Nathalie Renaudin
Amats Public Affairs Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Boulevard Gabriel Péri  166-180
Malakoff 92 245
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 1 74 31 86 03
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles :

Nathalie Renaudin
Delphine Chilese
Edenred
Avenue Herrmann Debroux 54
1160 Bruxelles

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Leader sur son marché depuis plus de 50 ans, Edenred ne cesse d'innover, pour apporter aux entreprises et aux collectivités des solutions motivantes, au bénéfice du bien-être individuel et de la performance des organisations.

Présent dans 40 pays, l’offre de Edenred est aujourd’hui répartie en deux catégories et cinq familles de produits :

- Les avantages aux salariés et aux citoyens, liés :
- à l’alimentation (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation)
- et à la qualité de vie (Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
- Les produits dédiés à la performance des organisations :
- Gestion des frais professionnels (Ticket Car…)
- Produits de stimulation et de récompense (Ticket Compliments, Kadeos…)
- Nouveaux produits électroniques prépayés

Ses produits offrent de multiples déclinaisons pour faciliter la vie de tous.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


- Veille et analyse de l'actualité européenne
- Participation aux groupes de travail et consultations pour partager l'expertise d'Edenred, européenne et internationale, dans les domaines liés à la santé et la protection des consommateurs, l'équilibre des temps de vie, la diversité, la responsabilité sociétale, les affaires économiques et fiscales, ou les politiques de l'emploi.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Edenred est membre de :
- AFEP
- AMRAE
- CSR Europe
- EFSI
- Eurocommerce
- CDPF
- GNL

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2014 - 11/2014
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 250000  € un < 300000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.