Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Open Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 73494557272-88
Data rejestracji: 28/11/2011 13:54:59

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/05/2015 13:44:40
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 27/04/2015 16:33:23
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Open Europe

Company Limited by Guarantee

    Kategoria rejestracji

IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

    Dane kontaktowe

Tufton Street, 7
Faith House
SW1P 3QN London
WIELKA BRYTANIA

(+44) 207 197 2333

Open Europe Brussels VZW
Troonstraat 113-115 Rue du Trône
B-1050 Brussels Brussels
BELGIA

(+32) 2 540 86 25

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Ruparel Raoul

Co-Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Stephen Booth

Co-Director

    Cele i zakres obowiązków

Open Europe is a non-partisan and independent policy think tank, committed to crafting and putting into action solutions to the European Union’s most pressing challenges.We are committed to reform of the European Union. We have offices in London and Brussels.

A leader in our field, we produce cutting-edge research on all aspects of EU policy, to provide fresh ideas on how to reform the EU and make it better equipped to meet the challenges of the 21st century. Our research and ideas are aimed at a range of audiences, including policy-makers around Europe, the business community, media and academia. We aim to disseminate our findings through regular publications and events, and to make EU policy more accessible to the public through a range of different channels.

Funded by individual donations, our research is strictly independent from party political, EU institutional or commercial interests.

Our research areas include:
Trade and development
Institutional reform and transparency
Single Market and regulation
Environment and energy
Polling and public opinion
Justice, home affairs and migration
EU budget and economic reform
Monetary union and the euro

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Open Europe is an independent think tank which crafts solutions to the European Union’s most pressing problems and campaigns to put these solutions into action. It is committed to reform of the EU. Its research work covers a range of areas including, but not limited to:

Britain and the EU
Eurozone governance and economic policy
Financial regulation
Trade
Energy and the environment
Immigration
Justice and home affairs
Democratic reform

Open Europe holds public events and seminars in London, Brussels and elsewhere across the EU. These events and Open Europe’s research form the basis of Open Europe’s publications, which are available on its website.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

EU budget, EU financial supervision and regulation, EU justice & home affairs, monetary policy, EU neighbourhood policy, EU development aid

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 8  

8

8

Open Europe employs several researchers who produce a wide range of reports, studies and other publications which contain policy recommendations with the aim of contributing to better decision-making, both in the EU institutions and member state governments.

Open Europe also organises seminars and conferences both in Brussels and national capitals, aimed at encouraging debate and the formation of new policy ideas.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

 • BELGIA
 • WIELKA BRYTANIA

Stockholm Network

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

25 000 €–49 999 €

750 000 €

 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

750 000 €

750 000 €

Open Europe does not engage in the direct representation of interests.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.