Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Open Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 73494557272-88
Reģistrācijas datums: 11.28.11 13:54:59

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.22.12 16:16:36
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.22.12 16:16:36


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Open Europe
Akronīms:
Juridiskais statuss: Company Limited by Guarantee
Tīmekļa vietne: http://www.openeurope.org.uk

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Mats Persson
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Mats Persson
Amats Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Tufton Street Faith House 7
London SW1P 3QN
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 207 197 2333
Faksa numurs: (+44) 207 197 2307
Papildu kontaktinformācija: Brussels Office:


Open Europe
113-115 rue du Trône
B-1050 Brussels

Tel. +32 2 540 86 25

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Open Europe is an independent, not for profit think-tank, with offices in London and Brussels, dedicated to contribute bold new thinking to the debate about the direction of the EU. A leader in our field, we produce cutting-edge research on all aspects of EU policy, to provide fresh ideas on how to reform the EU and make it better equipped to meet the challenges of the 21st century. Our research and ideas are aimed at a range of audiences, including policy-makers around Europe, the business community, media and academia. We aim to disseminate our findings through regular publications and events, and to make EU policy more accessible to the public through a range of different channels.

Funded by individual donations, our research is strictly independent from party political, EU institutional or commercial interests.

Our research areas include:
Trade and development
Institutional reform and transparency
Single Market and regulation
Environment and energy
Polling and public opinion
Justice, home affairs and migration
EU budget and economic reform
Monetary union and the euro
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 11,5
Papildu informācija: Open Europe employs several researchers who produce a wide range of reports, studies and other publications which contain policy recommendations with the aim of contributing to better decision-making, both in the EU institutions and member state governments.

Open Europe also organises seminars and conferences both in Brussels and national capitals, aimed at encouraging debate and the formation of new policy ideas.

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


EU budget, EU financial supervision and regulation, EU justice & home affairs, monetary policy, EU neighbourhood policy, EU development aid

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Stockholm Network

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2014 - 12/2014
Kopējais budžets: 750 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 750 000
- ziedojumi: 750 000
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Open Europe does not engage in the direct representation of interests.


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.