Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Open Europe

Identifikavimo numeris Registre: 73494557272-88
Registracijos data: 11.11.28 13.54.59

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.19 13.51.19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.19 13.51.19


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Open Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: Company Limited by Guarantee
Svetainė: http://www.openeurope.org.uk

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Mats Persson
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Mats Persson
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Tufton Street Faith House 7
SW1P 3QN London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 207 197 2333
Faksas: (+44) 207 197 2307
Papildoma kontaktinė informacija: Brussels Office:


Open Europe
113-115 rue du Trône
B-1050 Brussels

Tel. +32 2 540 86 25

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Open Europe is an independent, not for profit think-tank, with offices in London and Brussels, dedicated to contribute bold new thinking to the debate about the direction of the EU. A leader in our field, we produce cutting-edge research on all aspects of EU policy, to provide fresh ideas on how to reform the EU and make it better equipped to meet the challenges of the 21st century. Our research and ideas are aimed at a range of audiences, including policy-makers around Europe, the business community, media and academia. We aim to disseminate our findings through regular publications and events, and to make EU policy more accessible to the public through a range of different channels.

Funded by individual donations, our research is strictly independent from party political, EU institutional or commercial interests.

Our research areas include:
Trade and development
Institutional reform and transparency
Single Market and regulation
Environment and energy
Polling and public opinion
Justice, home affairs and migration
EU budget and economic reform
Monetary union and the euro
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 11
Papildoma informacija: Open Europe employs several researchers who produce a wide range of reports, studies and other publications which contain policy recommendations with the aim of contributing to better decision-making, both in the EU institutions and member state governments.

Open Europe also organises seminars and conferences both in Brussels and national capitals, aimed at encouraging debate and the formation of new policy ideas.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


EU budget, EU financial supervision and regulation, EU justice & home affairs, monetary policy, EU neighbourhood policy, EU development aid

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Stockholm Network

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 11/2013
Bendras biudžetas: 750 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 750 000
- dovanotos lėšos: 750 000
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Open Europe does not engage in the direct representation of interests.


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.