Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Open Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 73494557272-88
Rekisteröintipäivä: 28.11.2011 13:54:59

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 19.11.2013 13:51:19
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.11.2013 13:51:19


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Open Europe
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Company Limited by Guarantee
Internet-osoite: http://www.openeurope.org.uk

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Mats Persson
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Mats Persson
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Tufton Street Faith House 7
SW1P 3QN London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 207 197 2333
Faksinumero: (+44) 207 197 2307
Muita yhteystietoja: Brussels Office:


Open Europe
113-115 rue du Trône
B-1050 Brussels

Tel. +32 2 540 86 25

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Open Europe is an independent, not for profit think-tank, with offices in London and Brussels, dedicated to contribute bold new thinking to the debate about the direction of the EU. A leader in our field, we produce cutting-edge research on all aspects of EU policy, to provide fresh ideas on how to reform the EU and make it better equipped to meet the challenges of the 21st century. Our research and ideas are aimed at a range of audiences, including policy-makers around Europe, the business community, media and academia. We aim to disseminate our findings through regular publications and events, and to make EU policy more accessible to the public through a range of different channels.

Funded by individual donations, our research is strictly independent from party political, EU institutional or commercial interests.

Our research areas include:
Trade and development
Institutional reform and transparency
Single Market and regulation
Environment and energy
Polling and public opinion
Justice, home affairs and migration
EU budget and economic reform
Monetary union and the euro
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 11
Lisätietoja Open Europe employs several researchers who produce a wide range of reports, studies and other publications which contain policy recommendations with the aim of contributing to better decision-making, both in the EU institutions and member state governments.

Open Europe also organises seminars and conferences both in Brussels and national capitals, aimed at encouraging debate and the formation of new policy ideas.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU budget, EU financial supervision and regulation, EU justice & home affairs, monetary policy, EU neighbourhood policy, EU development aid

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Stockholm Network

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 11/2013
Kokonaisbudjetti: 750 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 750 000
- lahjoitukset ja avustukset: 750 000
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Open Europe does not engage in the direct representation of interests.


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.