Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Open Europe

Αριθμός μητρώου: 73494557272-88
ημερομηνία της εγγραφής: 28/11/2011 13:54:59

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 22/12/2014 16:16:36
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 22/12/2014 16:16:36

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Open Europe

Company Limited by Guarantee

    Τμήμα εγγραφής

IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Tufton Street, 7
Faith House
SW1P 3QN London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 207 197 2333

(+44) 207 197 2307

Brussels Office:


Open Europe
113-115 rue du Trône
B-1050 Brussels

Tel. +32 2 540 86 25

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Mats Persson

Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Mats Persson

Director

    Στόχοι και αποστολή

Open Europe is an independent, not for profit think-tank, with offices in London and Brussels, dedicated to contribute bold new thinking to the debate about the direction of the EU. A leader in our field, we produce cutting-edge research on all aspects of EU policy, to provide fresh ideas on how to reform the EU and make it better equipped to meet the challenges of the 21st century. Our research and ideas are aimed at a range of audiences, including policy-makers around Europe, the business community, media and academia. We aim to disseminate our findings through regular publications and events, and to make EU policy more accessible to the public through a range of different channels.

Funded by individual donations, our research is strictly independent from party political, EU institutional or commercial interests.

Our research areas include:
Trade and development
Institutional reform and transparency
Single Market and regulation
Environment and energy
Polling and public opinion
Justice, home affairs and migration
EU budget and economic reform
Monetary union and the euro

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

EU budget, EU financial supervision and regulation, EU justice & home affairs, monetary policy, EU neighbourhood policy, EU development aid

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

11,5

Open Europe employs several researchers who produce a wide range of reports, studies and other publications which contain policy recommendations with the aim of contributing to better decision-making, both in the EU institutions and member state governments.

Open Europe also organises seminars and conferences both in Brussels and national capitals, aimed at encouraging debate and the formation of new policy ideas.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

0

 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Stockholm Network

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

750.000 €

 €

 €

 €

 €

 €

750.000 €

750.000 €

 €

< 50.000  €

Open Europe does not engage in the direct representation of interests.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.