Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Open Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 73494557272-88
Datum registrace: 28.11.11 13:54:59

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 19.11.13 13:51:19
Datum poslední roční aktualizace je 19.11.13 13:51:19


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Open Europe
Zkratka:
Právní forma Company Limited by Guarantee
Internetové stránky: http://www.openeurope.org.uk

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Mats Persson
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Mats Persson
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Tufton Street Faith House 7
SW1P 3QN London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 207 197 2333
Číslo faxu: (+44) 207 197 2307
Další kontaktní údaje: Brussels Office:


Open Europe
113-115 rue du Trône
B-1050 Brussels

Tel. +32 2 540 86 25

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Open Europe is an independent, not for profit think-tank, with offices in London and Brussels, dedicated to contribute bold new thinking to the debate about the direction of the EU. A leader in our field, we produce cutting-edge research on all aspects of EU policy, to provide fresh ideas on how to reform the EU and make it better equipped to meet the challenges of the 21st century. Our research and ideas are aimed at a range of audiences, including policy-makers around Europe, the business community, media and academia. We aim to disseminate our findings through regular publications and events, and to make EU policy more accessible to the public through a range of different channels.

Funded by individual donations, our research is strictly independent from party political, EU institutional or commercial interests.

Our research areas include:
Trade and development
Institutional reform and transparency
Single Market and regulation
Environment and energy
Polling and public opinion
Justice, home affairs and migration
EU budget and economic reform
Monetary union and the euro
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 11
Doplňující informace: Open Europe employs several researchers who produce a wide range of reports, studies and other publications which contain policy recommendations with the aim of contributing to better decision-making, both in the EU institutions and member state governments.

Open Europe also organises seminars and conferences both in Brussels and national capitals, aimed at encouraging debate and the formation of new policy ideas.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


EU budget, EU financial supervision and regulation, EU justice & home affairs, monetary policy, EU neighbourhood policy, EU development aid

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Stockholm Network

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 11/2013
Celkový rozpočet: 750 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 750 000
- dary: 750 000
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Open Europe does not engage in the direct representation of interests.


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.